NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG VÀ TRỒNG NẤM BÀO NGƯ VÀNG (PLEUROTUS CITRONOPILEATUS) TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Breeding and raising Pleurotus Citronopileatus in Da Nang city

Tóm tắt:

Nấm bào ngư vàng (Pleurotus citronopileatus) là một loại nấm ăn có vị ngọt đậm đà, ngon và đặc biệt nấm có mùi thơm và màu sắc hấp dẫn. Đây là loại nấm có hàm lượng dinh dưỡng và dược tính cao, có lợi cho sức khỏe. Nó có chứa đầy đủ các acid amin cần thiết, các acid béo không no và các chất chống oxi hóa: carotene, tocopherol, acid ascorbic ...Tuy nhiên, ở nước ta, nguồn giống để cung cấp cho sản xuất còn hạn chế và chưa ổn định cả về số lượng và chất lượng. Trong nghiên cứu này, môi trường PDA+ (PDA + pepton + cao nấm men) và PDAR (PDA + dịch chiết rơm rạ) được dùng làm môi trường nhân giống cấp I. Môi trường thích hợp để nhân giống cấp II là MT2.1 (thóc 98,5%, CaCO3 1,5%) và MT2.2 (que sắn 93,5%, CaCO3 1,5%, cám gạo 2%, bột ngô 3%). Giống nấm bào ngư vàng được trồng thử nghiệm trên môi trường mùn cưa cao su cho năng suất sinh học đạt 28,9%. Sản phẩm nấm thu hoạch có màu vàng đặc trưng, thơm ngon và có giá trị dinh dưỡng cao.

Từ khóa: nấm bào ngư vàng; nhân giống; hệ sợi; trồng nấm; nấm ăn

Abstract:

Pleurotus citronopileatus is type of mushroom with a sweet, tasty flavour; noticeably, it is characterized with some pleasant fragrance and attractive colours. This mushroom strain has high nutritional and pharmaceutical values, which is very good for health. It consists of all kinds of essential amino acids, unsaturated lipids and antioxidants like carotene, tocopherol, acid ascorbic, etc. However, in our country, the seed supply for production still remains limited and unstable in quantity and quality. In this research, we have selected the media PDA+ ( PDA+ pepton+ yeast) and PDAR (PDA+ straw extract) to form the culture of level I. To facilitate the the culture of level 2, the relevant medium are MT2.1 (paddy 98,5%, CaCO3 1,5%) and MT2.2 (cassava sticks 93,5%, CaCO3 1,5%, bran 2%, corn flour 3%). The cultivation of Pleurotus citrinopileatus on a sawdust substrate has yielded 28,9% in biological efficiency. The products have their own distinctive yellow colour with a good flavour and high nutritious values.

Keywords: Pleurotus citronopileatus; culture; fiber system; mushroom cultivation; mushroom

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng