CẢM THỨC VÔ THƯỜNG TRONG TIỂU THUYẾT NGÀN CÁNH HẠC CỦA YASUNARI KAWABATA

The sense of impermanence in the novel “Thousand Cranes” by Yasunari Kawabta

Tóm tắt:

Vô thường là quan niệm của Phật giáo về một dòng chảy biến dịch không ngừng của mọi sự vật, hiện tượng trên thế gian. Cảm thức này, người Nhật gọi là Mujôkan, đã ảnh hưởng sâu sắc đến quan niệm nghệ thuật của nhà văn nổi tiếng - Kawabata Yasunari. Trong tiểu thuyết Ngàn cánh hạc của Kawabata, dấu ấn vô thường biểu hiện qua các cuộc đời kết nối nhau trên dòng thời gian chảy trôi bất tận nhiều thế hệ, quá khứ in bóng như vết son môi thẫm lại trên miệng chén Shino, sự sống và cái chết quyện lấy nhau, hạnh phúc và mất mát, cái Đẹp trên bờ tàn lụi… như quy luật tất yếu không thể nào cưỡng được… Và cuối cùng là cái kết lửng cho một hành trình không bao giờ dừng lại, thời gian vẫn trôi, thế nhân chỉ là một hạt bụi, cháy bừng trong vĩnh hằng chỉ còn lại cái Đẹp trường cửu.

Từ khóa: vô thường; Phật giáo; Kawabata Yasunari; cái Đẹp; Trà đạo.

Abstract:

Impermanence is a Buddhist notion that denotes a constantly changing flow of all things and phenomena all over the world. This sense, which is called Mujôkan by the Japanese, has profoundly influenced the artistic conception of the famous writer Kawabata Yasunari. In the novel by Kawabata “Thousand Cranes”, the imprint of impermanence is reflected in the lives linked together on the endless time line through many generations; the past is silhouetted like a dark lipstick stain on a Shino cup’s brim; life and death are interwoven, so are happiness and loss; Beauty is on the verge of withering away; all these belong to the laws of nature which are irresistible. Finally, there is an open ending for an unstoppable journey; time still goes by; mankind is just a speck of dust, and there remains the eternal Beauty glowing in eternity.

Keywords: impermanence; Buddism; Kawabata Yasunari; Beauty; Chado.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
134(03).20194830-09-19
228(02).20184630-06-18
328(02).20185330-06-18
427(01).20183730-03-18
517B(04) - 20157730-12-15
617A(04) - 20154401-11-15
715(02) - 20154530-06-15