THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ÂM NHẠC CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

The status quo of music education for preschool children in Danang city

Tóm tắt:

Âm nhạc là một loại hình nghệ thuật gắn bó mật thiết với đời sống con người, nó phản ánh cuộc sống của con người một cách đa dạng, phong phú. Bằng các hình tượng âm thanh, các giai điệu đẹp mang tính biểu cảm rất cao, âm nhạc có sức hấp dẫn kì lạ, có tác động mạnh mẽ đến tâm hồn con người, làm cho con người tốt đẹp hơn, trong sáng hơn. Đối với trẻ ở bậc học mầm non, âm nhạc là nguồn sữa nuôi dưỡng thế giới tinh thần và có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển. Sự phong phú của âm hình tiết tấu, phong cách đa dạng của các thể loại âm nhạc… sẽ tạo ra cảm xúc, đem đến cho trẻ cái đẹp, giúp trẻ nhận thức thế giới xung quanh, phát triển lời nói, phát triển quan hệ giao tiếp, trao đổi tình cảm. Chính vì vậy, nghiên cứu thực trạng giáo dục âm nhạc ở trường mầm non là cần thiết, từ đó có các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần hoàn thiện nhân cách cho trẻ.

Từ khóa: thực trạng; giáo dục âm nhạc; trường mầm non; biện pháp; trẻ mầm non

Abstract:

Music is an art form closely attatched to people's lives; it reflects people’s lives in a diverse and abundant way. By means of sound icons and highly emotive beautiful melodies, music has a strange attraction and a strong impact on the souls of humans, bettering them and purifying them. For preschool children, music functions as a source of milk nourishing their spiritual world and plays an important role in their development process. The richness of rhythmic sound images, diverse styles of musical genres,... create emotions, bringing them a sense of beauty, helping them perceive the surrounding world and develop their spoken language, communicative relations and exchange their feelings. Therefore, it is necessary to investigate the status quo of music education in preschools, thereby proposing measures to improve the quality of education, helping to perfect the children’s personalities.

Keywords: status quo; music education; preschool; measure; preschool children.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
110(01) - 20147315-04-14
27(02) - 20138115-06-13