KHẢO SÁT LỖI THƯỜNG GẶP CỦA SINH VIÊN TIẾNG NHẬT SỬ DỤNG CÂU ĐIỀU KIỆN “TO”, “TARA”, “NARA”, “BA” VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

An investigation into common mistakes made by students of the Japanese language in using conditionals “TO”, “TARA”, “NARA”, “BA” and measures for their correction
Tác giả: Dương Quỳnh Nga,

Tóm tắt:

Tiếng Nhật là một trong những ngôn ngữ khó trên thế giới. Đối với những người học tiếng Nhật, không chỉ cách phát âm, chữ Hán (Kanji) mà ngay cả ngữ pháp cũng vô cùng phức tạp. Đặc biệt, có nhiều mẫu ngữ pháp có ý nghĩa gần giống nhau và những mẫu câu điền kiện cũng không là ngoại lệ. Các mẫu câu điều kiện là một trong những điểm ngữ pháp quan trọng, bởi vì trước hết đây là mẫu câu quan trọng không thể thiếu khi giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến nhầm lẫn cách sử dụng các mẫu câu điều kiện của người học. Chính vì thế, để hạn chế những sai sót trong cách sử dụng các diễn đạt câu điều kiện, việc tìm hiểu và so sánh, đối chiếu câu điều kiện trong tiếng Nhật và tiếng Việt là rất cần thiết.

Từ khóa: tiếng Nhật; câu điều kiện; chữ Kanji; ngữ pháp; tương đồng

Abstract:

Japanese is one of the most difficult languages in the world. To learners of the Japanese language, the problems lie not only in its pronunciation and Chinese script system (Kanji) but also in its extremely complicated grammar. Especially, there are many grammatical patterns that bear similar meanings and conditional sentences are not exceptions. These conditional sentences are among important grammatical points, because first and foremost, they play an indispensable role in communication in daily life as well as at workplaces. However, learners often get confused in the use of different types of conditionals. Therefore, in order to minimize mistakes in using conditionals, it is necessary to investigate Japanese conditional sentences as well as compare and contrast them with those of the Vietnamese language.

Keywords: Japanese; conditionals; Kanji; grammar; similarity

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng