TÍNH HYPERBOLIC CỦA KHÔNG GIAN Hn

Hyperbolicity of space Hn

Tóm tắt:

Giả sử ta đặt và giả sử là hàm được gán cho mỗi cặp với duy nhất số không âm sao cho Khi đó, là một metric trên Trong [3], các tác giả đã chứng minh được rằng mỗi không gian metric là không gian metric hyperbolic và mỗi tam giác trắc địa trong là - thin với Trong bài báo này, chúng tôi chứng minh kết quả tổng quát cho không gian metric và mọi tam giác trắc địa trong là - thin với Điều này chứng tỏ rằng, được chúng tôi đưa ra trong bài báo này tốt hơn so với được các tác giả khác đưa ra trong [3].Giả sử ta đặt và giả sử là hàm được gán cho mỗi cặp với duy nhất số không âm sao cho Khi đó, là một metric trên Trong [3], các tác giả đã chứng minh được rằng mỗi không gian metric là không gian metric hyperbolic và mỗi tam giác trắc địa trong là - thin với Trong bài báo này, chúng tôi chứng minh kết quả tổng quát cho không gian metric và mọi tam giác trắc địa trong là - thin với Điều này chứng tỏ rằng, được chúng tôi đưa ra trong bài báo này tốt hơn so với được các tác giả khác đưa ra trong [3].

Từ khóa: Không gian metric trắc địa; Không gian metric ; tam giác trắc địa; hyperbolic; - thin.

Abstract:

Let us assume we put and let be the function that assigns to each pair the unique non-negative number such that Then, is a metric on In [3], the authors proved that each metric space is a hyperbolic metric space and each geodesic triangle in is - thin with In this paper, we prove that the total results for the metric space and every geodesic triangle in are - thin with This proves that given in this paper is better than given by other authors in [3].

Keywords: geodesic metric space; metric space geodesic triangle; hyperbolic; - thin.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
137(01).2020730-03-20
237(01).20205430-03-20
336(05).20196730-12-19
436(05).2019930-12-19
533(02).2019730-06-19
631(05).2018730-12-18
731(05).20181330-12-18
830(04).20182730-12-18
929A(03).20184430-09-18
1029A(03).20186130-09-18
1129A(03).20186630-09-18
1229A(03).20181730-09-18
1329A(03).201811130-09-18
1429A(03).20185330-09-18
1529B(03).20184730-09-18
1629B(03).20185930-09-18
1729B(03).20187430-09-18
1829B(03).20189830-09-18
1929B(03).201810430-09-18
2029B(03).201811030-09-18
2129A(03).201813030-09-18
2228(02).201811830-06-18
2328(02).20181630-06-18
2427(01).201810030-03-18
2527(01).20185230-03-18
2627(01).2018130-03-18
2726(05).20178730-12-17
2825(04).20174330-12-17
2925(04).20175730-12-17
3026(05).20172930-12-17
3124(03).20174730-09-17
3224(03).20179330-09-17
3323(02).20171930-06-17
3421(04).20161730-12-16
3520(03).20162830-09-16
3620(03).201611330-09-16
3720(03).20166130-09-16
3818(01).20169230-03-16
3917B(04) - 201510930-12-15
4010(01) - 2014115-04-14