VỀ NỖI ĐAU THÂN PHẬN TRONG TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU

On the pain of the human condition in The Tale of Kieu by Nguyen Du

Tóm tắt:

Lâu nay các công trình về Truyện Kiều đều tập trung nghiên cứu nhiều hơn nỗi đau của nhân vật Thúy Kiều. Điều ấy không sai nhưng liệu như thế đã đầy đủ chưa? Bài viết này phân tích nỗi đau của các nhân vật khác nữa để từ đó rút ra kết luận: đây là nỗi đau chung của con người, kiếp người, thân phận người, đặc biệt là thân phận người tài. Xưa nay số phận người tài thường gặp vô vàn nỗi đau thương, mất mát, cô đơn cùng những bi kịch khác của cuộc đời. Nghệ sĩ là kiểu người tài như thế và Nguyễn Du là nghệ sĩ thiên tài đã trở thành tượng đài bất tử của dân tộc. Thơ ông, cả thơ chữ Hán và nhất là Truyện Kiều đã cất lên tiếng kêu thống thiết về nỗi đau thân phận của kiếp người, chạm đến trái tim của muôn người, muôn đời. Điều đó lý giải vì sao Truyện Kiều của Nguyễn Du trở thành tác phẩm kinh điển không chỉ ở Việt Nam mà còn của cả thế giới.

Từ khóa: Nguyễn Du; Truyện Kiều; thân phận; số phận; nghệ sĩ.

Abstract:

Up to now, studies on The Tale of Kieu have mostly focused on the pain of the character Thuy Kieu. This is not wrong but is it sufficient? This article analyzes other characters’ pain to come to the following conclusion: this pain is common to all people, human fates, human conditions, especially those of talented people. In fact, talents have long encountered boundless anguish, loss, solitude and other tragedies of life. The artist belongs to such a type of talents, and Nguyen Du the artist of genius is an immortal national monument. His poems, including the ones in Chinese and The Tale of Kieu raised the pathetic voice on the pain of the human fate that touches the hearts of all people in all times. This explains why The Tale of Kieu has already become a classical work not only of Viet Nam but also of the whole world.

Keywords: Nguyễn Du; The Tale of Kieu; human condition; fate; artist.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
118(01).20168630-03-16
217A(04) - 20159601-11-15
316(03) - 20158325-09-15