CHÂU THỔ CỦA NGUYỄN QUANG THIỀU TỪ ĐIỂM NHÌN VA CHẠM GIỮA CÁC MÃ VĂN HÓA CỘI NGUỒN

Nguyen Quang Thieu’s delta from the viewpoint of collision between original cultural codes
Tác giả: TS. Bùi Bích Hạnh,

Tóm tắt:

Trong hành trình cách tân thơ Việt, Nguyễn Quang Thiều là một hiện tượng lạ. Lạ trong cảm quan, lạ trong lối viết. Đọc thơ Nguyễn Quang Thiều dưới góc nhìn tương tác mã văn bản, bạn đọc sẽ tiếp nhận được va chạm giữa những mã văn hóa cội nguồn trong mạng lưới văn bản thơ: biểu tượng của văn hóa Bắc Bộ, cội nguồn uyên nguyên mộng mơ... Trong thơ Nguyễn Quang Thiều, người đọc có thể chiêm ngưỡng “triển lãm văn hóa dân tộc”, ở đó ám ảnh phận người và cả khát vọng giải phóng phận người. Tư duy thơ, hình tượng thơ, kĩ thuật viết đều gợi tưởng về không gian châu thổ, nơi đan bện ngổn ngang, hỗn độn, ám ảnh ma mị của tín ngưỡng làng; là kí ức phục dựng nguồn cội, là những ngôi mộ tổ tiên gợi nhớ cố hương. Tìm hiểu thơ Nguyễn Quang Thiều từ sự đối thoại giữa các mã văn hóa nguyên thủy cũng là khuynh hướng mĩ học tiếp nhận liên văn hóa. Qua đó, người đọc chạm đến mĩ cảm cội nguồn, không gian văn hóa mang đậm nhân tính Việt

Từ khóa: Châu thổ; nguồn cội; mã văn hóa; liên văn hóa; Nguyễn Quang Thiều.

Abstract:

In the journey of Vietnamese poetry innovation, Nguyen Quang Thieu is a bizarre phenomenon: he is bizarre both in his perception and in his writing style. Reading Nguyen Quang Thieu’s poems from the viewpoint of text code interaction, readers will perceive some collision among original cultural codes in a poetic text network: the symbol of the Tonkin culture, the origin of dreamlike deep sources,… In Nguyen Quang Thieu’s poems, readers can contemplate the "exhibition of a national culture", which shows an obsession of the human fate and even an aspiration for liberating the human fate. His poetic thoughts, images and writing style are all reminders of delta space, where there is some woven disorder, chaos, haunting village beliefs, a memory that reconstructs origins, ancestors’ graves that are reminiscent of ones’ homeland. Studying Nguyen Quang Thieu’s poetry from the dialogue between the original cultural codes also means a trend for intercultural aesthetic reception whereby readers can touch original aesthetic feelings, a cultural space brimming with the Vietnamese humanity.

Keywords: delta; origin; cultural codes; intercultural; Nguyen Quang Thieu

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
128(02).20184130-06-18
227(01).20181430-03-18
327(01).20185230-03-18
418(01).20163730-03-16
517A(04) - 2015701-11-15
612(03) - 20141420-09-14