Potential of growth and development of some lily varietys planted in the winter in Da Nang city

KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG HOA LILY NHẬP NỘI TRỒNG TRONG VỤ ĐÔNGTẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Tóm tắt:

Cây hoa lily với các giống Cobra, Sorbonne, Yelloween khi trồng trong vụ Đông năm 2011 tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã cho năng suất và phẩm chất tốt. Trong điều kiện nhiệt độ trung bình/tháng từ 21,20C đến 23,50C và độ ẩm trung bình/tháng từ 86% đến 92%; thời gian tồn tại của hoa bị rút ngắn hơn so với khi trồng ở vùng có khí hậu lạnh. Giống Sorbonne có triển vọng tốt về khả năng sinh trưởng, số lượng hoa cũng như chất lượng hoa.

Abstract:

The varieties of lily: Cobra, Sorbonne, Yelloween grown in the winter of year 2011 at Hoa An ward, Cam Le district, Da Nang city had a good productivity and quality. In the condition that average temperature / month was from 21.2 0C to 23.50C and average moisture / month was from 86% to 92%, the flowers had shorter survival time than those grown in cold climate. The Sorbonne lily has a good prospect for the growth capacity, flower quantity and quality.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
132(01).2019130-03-19
212(03) - 20149520-09-14
36(01) - 20131715-03-13
44(03)- 20122915-09-12
51(1) - 201111015-11-11