Using the software geogebra as a means of visual learning in teaching how to solve transformation problems

SỬ DỤNG PHẦN MỀM GEOGEBRA LÀM PHƯƠNG TIỆN TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP PHÉP BIẾN HÌNH

Tóm tắt:

GeoGebra là phần mềm toán học đặc biệt được sử dụng miễn phí trên thế giới và có cả giao diện tiếng Việt. Nó kết hợp giữa môi trường hình học động, đại số động và tính toán động. Trong đó, giáo viên có thể dựng các hình hình học hay làm việc với các hàm số, đồng thời thao tác được với các biểu thức tọa độ của nó. Hơn thế nữa GeoGebra còn có khu vực nhập thông tin các đối tượng trực tiếp. Bài bào này giới thiệu việc sử dụng phần mềm toán học động GeoGebra làm phương tiện trực quan trong dạy học giúp học sinh dự đoán, chứng minh, minh họa, giới hạn và mở rộng bài toán phép biến hình ở trường phổ thông.

Abstract:

Geogebra is a special mathematical software used freely in the world and has the interface in Vietnamese. It combines the dynamic environment geometry, dynamic algebra and dynamic calculations. By using Geogebra, teachers can produce geometrical figures or solve functions and manipulate coordinate expressions. Moreover, Geogebra has a sector for inputting information about the object directly. This paper presents the use of dynamic mathematics software GeoGebra as a means of visual learning to help students in predicting, demonstrating, illustrating, limitting and extending transformation problems in high schools.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng