Solutions for sustainable tourism development of the sea, the island in Da Nang city

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH BIỂN, ĐẢO Ở THÀNH PHỐ ĐN

Tóm tắt:

Thành phố Đà Nẵng có nhiều tiềm năng và điều kiện để phát triển bền vững du lịch (DL) biển, đảo. Với lợi thế về cảng biển và sân bay quốc tế, cửa ngõ đến các di sản thế giới của miền Trung, cùng với nguồn tài nguyên DL phong phú và đa dạng như danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, thành Điện Hải, bán đảo Sơn Trà, Bà Nà-Suối Mơ, hệ thống sông Hàn, Cẩm Lệ, Tuý Loan, Trường Định, Hoà Bắc; các làng quê Phong Nam, Hoà Tiến, Hoà phú, Phú Thượng, các bãi tắm đẹp, hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ DL cơ bản và đồng bộ, nhiều dịch vụ tốt… Đà Nẵng đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách ở trong và ngoài nước. Tuy nhiên hạn chế lớn nhất có thể thấy rõ hiệu quả kinh tế DL còn khiêm tốn, thể hiện ở thu nhập DL còn thấp, độ dài lưu trú ngắn, sản phẩm DL chưa phong phú đa dạng. Trong bài viết này, chúng tôi nghiên cứu thực trạng của việc phát triển DL biển, đảo trên địa bàn thành phố, để đề xuất những giải pháp phát triển bền vững DL biển đảo phù hợp với tình hình phát triển hiện nay.

Abstract:

Da Nang city has great potential and conditions for sustainable development of marine and island tourism. With the advantage of having the seaport and international airport and being the gateway to the world heritages of Central Region, as well as rich and diverse tourist resources such as Marble Mountains, Museum of Cham Sculpture, The Dien Hai Citadle, Son Tra Peninsula, Ba Na-Mo Stream and the system of rivers: Han, Cam Le, Tuy Loan, Truong Dinh, Hoa Bac; the villages of Nam Phong, Hoa Tien, Hoa Phu and Phu Thuong, the beautiful beaches, the infrastructure system serving tourism basically and schronomously, good services,ect, Da Nang has become an attractive destination of domestic and foreign tourists. But the visible biggest drawback is that the economic effectiveness of tourism is still poor, as indicated in low tourism income, the short length of stay, tourist products which are not diverse. In this paper, the state of developing marine and island tourism in the city is studied to find out solutions to the sustainable development of marine and island tourism in accordance with the current development.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
133(02).20196830-06-19
228(02).201813330-06-18
318(01).20169630-03-16
415(02) - 20158030-06-15
514(01) - 20152131-03-15
613(04) - 20141620-12-14
712(03) - 201411820-09-14
86(01) - 20136515-03-13
95(04) - 20128915-12-12
104(03)- 20124915-09-12
111(1) - 20114715-11-11