Diễn ngôn thơ Thanh Tâm Tuyền và quyền lực trì hoãn thời gian

Poetry discourse of Thanh Tam Tuyen and power to play for time
Tác giả: TS. Bùi Bích Hạnh,

Tóm tắt:

Trong hệ quy chiếu với “chủ thể diễn ngôn”, thơ Thanh Tâm Tuyền thể hiện quyền lực xác lập mã thời tính hiện sinh. Cái tôi trình hiện tha nhân bằng hệ hình thông diễn “trì hoãn” thời gian. Cái tôi nếm trải những trạng thái hiện tồn. Cảm thức hiện sinh được thiết lập từ diễn ngôn thơ Thanh Tâm Tuyền với khuôn mặt đầy quyền năng của hữu thể. Bằng quyền uy tối thượng của tự do, hữu thể phân mảnh trong những chấn thương. Nhà thơ bị mê hoặc trong “không gian trò chơi” để đối thoại với sự hủy diệt. Thanh Tâm Tuyền thể hiện quan niệm của chủ nghĩa hiện sinh về cái chết. Đó là lễ Phục sinh của loài người. Bản ngã khát sống. Đây là cách ứng xử với cái chết như năng lực “trì hoãn” thời gian của loài bò sát bi kịch giữa cõi tạm bằng thông diễn học về hữu thể và thời gian.

Từ khóa: diễn ngôn thơ; tâm thức hiện sinh; thơ Thanh Tâm Tuyền; thông diễn học; thời gian nghệ thuật

Abstract:

In the reference frame with the “subject of discourse”, the Thanh Tam Tuyen’s poems express power to establish existential time codes. The ego presents before the others with hermeneutics paradigm to play for time. The ego tastes existential status. Existential sense is established Thanh Tam Tuyen’s poetry discourse with powerful face of Beings. By the supreme authority of liberty, Beings is smashed to fragments in traumas. The poet is enthralled in "game space" to dialogue with the fate. Thanh Tam Tuyen expresses the concept of existentialism about death. That’s the Resurrection of humanity. The ego is avid for life. This’s the behavior to death like an ability to play for time of tragedy reptiles in impermanent by the hermeneutics of Beings and time.

Keywords: poetry discourse; existential consciousness; Thanh Tam Tuyen’ s poems; hermeneutics; artistic time

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
128(02).20184130-06-18
227(01).20181430-03-18
327(01).20185230-03-18
419(02).20167330-06-16
518(01).20163730-03-16
617A(04) - 2015701-11-15