The difference in intrusion purpose between the dutch and the portuguese from the religious aspect (the sixteenth - seventeenth century)

ĐIỂM DỊ BIỆT TRONG MỤC ĐÍCH XÂM NHẬP CHÂU Á CỦA HÀ LAN SO VỚI BỒ ĐÀO NHA NHÌN TỪ KHÍA CẠNH TÔN GIÁO (THẾ KỶ XVI - XVII)
Tác giả: ThS. Lê Thị Mai,

Tóm tắt:

Xét từ khía cạnh tôn giáo, khi xâm nhập Châu Á vào các thế kỷ XVI - XVII, mục đích của người Hà Lan hoàn toàn khác so với người Bồ Đào Nha. Đối với người Bồ, truyền giáo trở thành chiến lược, nằm trong mục đích nhất quán của chính quyền Bồ và Giáo hội La Mã là bành trướng thương mại và mở rộng tôn giáo. Còn đối với Hà Lan, họ đứng về phía chính quyền chống lại Thiên Chúa giáo, giành độc quyền thương mại, về thực chất, đó là một bộ phận của cuộc đấu tranh chống liên quân Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha giành độc lập.

Abstract:

From the religious aspect, when penetrating Asia in the sixteenth - seventeenth centuries, the purpose of the Dutch was completely different from that of the Portuguese. For the Portuguese, preaching became the strategic mission put in a consistent goal of the Portuguese government and the Church of Roman, which was the expansion of trade and of religion. For the Dutch, they sided with the government against the Christians and disputed the exclusive trade. In essence, that was the part of the fight against the Portugal - Spain coalition for independence.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
132(01).20191830-03-19
230(04).20188930-12-18