ĐẶC ĐIỂM THỂ LỤC BÁT TRUYỆN THƠ NÔM

Characteristics of the “Luc Bat” form of Sino-Vietnamese narrative poetry

Tóm tắt:

Tính ưu việt của thể lục bát được biểu hiện ở hai phương diện: cấu trúc và nhạc tính. Vai trò biểu đạt của cấu trúc, vần luật lục bát truyện thơ nhằm đến một hiệu quả hoàn toàn khác so với lục bát trong ca dao, thơ trữ tình. Vần luật, nhạc tính lục bát truyện thơ chủ yếu đóng vai trò làm nền, giữ nhịp cho sự diễn tấu. Về cấu trúc, do có độ linh hoạt, tính bền vững cao nên lục bát có khả năng kiến tạo những tác phẩm không hạn định về quy mô. Về nhạc tính, chính sự thống nhất của mô hình âm thanh đã tạo nên tính hấp dẫn và sự thuận lợi trong tiếp nhận. Tuy vậy, cấu trúc và nhạc tính của thể lục bát trong truyện thơ Nôm cũng có những hạn chế. Điều này sẽ được khắc phục bằng kỹ thuật từ chương, bằng sự kết hợp các kiểu văn bài khác vào trong tác phẩm hoặc thay đổi mô hình vần luật ở những trường hợp cần thiết.

Từ khóa: lục bát; truyện thơ Nôm; giao tiếp; hiệu quả; thể thơ

Abstract:

The preeminence of the “Luc bat” form can be expressed mainly in two aspects: structure and tone. The expression role of structure and rhythm rules of the “Luc Bat” narrative poetry aims at a different effect compared to the “Luc Bat” form of folk poems and romantic poetry. The tone and rhythm rules of the “Luc Bat” narrative poetry play a role as the background and rhythm of the performance. In terms of the structure, the “Luc Bat” form can create works without the limits of scale thanks to the sustainability and flexibility. In terms of tone, the unification of the sound patterns creates the attraction and advantage for readers.

Keywords: “Luc Bat”; Sino – Vietnamese narrative poetry; communication; effect; form.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
117A(04) - 20156201-11-15
26(01) - 20135315-03-13