HƯỚNG DẪN NHẬN DẠNG ĐỂ LỰA CHỌN VẼ BIỂU ĐỒ THÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ

Guidance on the identification and selection of drawing appropriate charts in teaching Geography

Tóm tắt:

Cùng với chương trình đổi mới hiện nay, sách giáo khoa Địa lí cũng có nhiều thay đổi nhằm phù hợp với phương pháp dạy học mới “lấy học sinh làm trung tâm”. Chính vì vậy mà số lượng bài thực hành của sách giáo khoa Địa lí hiện nay đã tăng lên đáng kể. Qua quá trình giảng dạy, chúng tôi nhận thấy đa số sinh viên, học sinh phần kỹ năng vẽ biểu đồ còn rất yếu. Tuy nhiên, đối với một bài thi hay bài kiểm tra thông thường thì thực hành (vẽ biểu đồ) chiếm 30% tổng số điểm và đa số các sinh viên, sinh viên không đạt điểm trọn vẹn ở phần này. Bài viết này, chúng tôi tiến hành phân tích các trường hợp và đưa ra cách nhận dạng để lựa chọn vẽ biểu đồ thích hợp nhất, giúp các sinh viên, học

Từ khóa: kỹ năng vẽ biểu đồ; vẽ biểu đồ; Địa lí; sách giáo khoa Địa lí; rèn luyện kĩ năng

Abstract:

In the period of educational reform, geography textbooks also have changes to adapt to the new teaching method, "student-centered approach". Therefore, the number of exercises in Geography textbooks has significantly increased. Through the teaching process, it has been found that most students are not good at drawing a chart. However, the score of drawing a chart in a test or an exam accounts for 30 percent of the total score and most students do not achieve the perfect score in this part. This paper analyzes some cases and shows how to identify and draw a proper chart in order to encourage students to improve the skill at drawing a chart and to be interested in geography.

Keywords: skill at drawing a chart; drawing a chart; geography; geography textbooks; practicing skills.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
133(02).20196830-06-19
228(02).201813330-06-18
318(01).20169630-03-16
415(02) - 20158030-06-15
514(01) - 20152131-03-15
613(04) - 20141620-12-14
76(01) - 20136515-03-13
85(04) - 20128915-12-12
94(03)- 20124915-09-12
102(01) - 20124515-03-12
111(1) - 20114715-11-11