PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG DÃY SỐ PHỤ ĐỂ GIẢI VÀ SÁNG TẠO CÁC BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ

Method of using secondary sequences to solve and create sequence problems

Tóm tắt:

Lý thuyết về dãy số thực là một phần cơ bản của giải tích toán học, các vấn đề cơ bản về dãy số bao gồm: khảo sát sự hội tụ và tìm giới hạn của dãy, tính đơn điệu và tính bị chặn của dãy. Các bài toán cơ bản cũng tập trung vào các chủ đề trên. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu và trình bày phương pháp dùng dãy số phụ để giải và sáng tạo ra các bài toán về dãy số. Xuất phát từ một số bài toán cơ bản, chúng tôi đặt dãy số phụ để tạo ra các bài toán tổng quát và phức tạp hơn. Sau đó, với mỗi bài toán chúng tôi đều đưa ra phương pháp giải tổng quát và có ví dụ minh họa.

Từ khóa: dãy số; dãy số phụ; phương pháp dùng dãy số phụ; giải các bài toán về dãy số; sáng tạo các bài toán về dãy số.

Abstract:

The theory of real sequences is a basic part of calculus; the fundamental issues of real sequences include investigating convergence and discovering the limits of sequences, the monotonicity and the boundedness of sequences. Basic problems also concentrate on these topics. In this article, we investigate and present a method of using secondary sequences to solve and create problems of sequences. Starting from some basic problems, we introduce secondary sequences to create more general and complicated problems. Then, for each of the problems, we present a general solving method together with examples for illustration.

Keywords: sequences; secondary sequences; secondary sequence method; solving sequence problems; creating new sequence problems.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
137(01).2020730-03-20
237(01).20205430-03-20
336(05).20196730-12-19
436(05).2019930-12-19
533(02).2019730-06-19
633(02).2019730-06-19
731(05).2018730-12-18
831(05).20181330-12-18
930(04).20182730-12-18
1031(05).201830-12-18
1129A(03).20184430-09-18
1229A(03).20186130-09-18
1329A(03).20186630-09-18
1429A(03).20181730-09-18
1529A(03).201811130-09-18
1629A(03).20185330-09-18
1729B(03).20184730-09-18
1829B(03).20185930-09-18
1929B(03).20187430-09-18
2029B(03).20189830-09-18
2129B(03).201810430-09-18
2229B(03).201811030-09-18
2329A(03).201813030-09-18
2428(02).201811830-06-18
2527(01).201810030-03-18
2627(01).20185230-03-18
2727(01).2018130-03-18
2826(05).20177430-12-17
2926(05).20178730-12-17
3025(04).20174330-12-17
3125(04).20175730-12-17
3224(03).20171930-09-17
3324(03).20179330-09-17
3420(03).201611330-09-16
3519(02).20165430-06-16
3618(01).20169230-03-16
3717B(04) - 201510930-12-15
3810(01) - 2014115-04-14