NHÂN VẬT NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TIỂU THUYẾT MẠC NGÔN – TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI

The woman character in Mo Yan’s novels - tradition and modernity
Tác giả: ThS. Tạ Thị Thủy,

Tóm tắt:

Mạc Ngôn được xem là một trong những “hiện tượng” của văn học Trung Quốc và văn học thế giới, ông đã xây dựng trong tiểu thuyết của mình một thế giới nhân vật liên văn hóa độc đáo, mới lạ. Trong thế giới nhân vật đa tầng ấy, không thể không nhắc đến nhân vật người phụ nữ - kiểu nhân vật được nhà văn gửi gắm nhiều tâm huyết. Nhân vật người phụ nữ rải hầu khắp các tác phẩm của Mạc Ngôn và tạo được ấn tượng mạnh mẽ với sức hút lâu bền. Sức hút ấy được tạo ra chính bởi sự kết hợp hài hòa, uyển chuyển giữa các yếu tố văn hóa truyền thống và văn hóa hiện đại. Ở đó, nhân vật vừa ảnh hưởng văn hóa truyền thống Trung Hoa nhưng cũng rất hiện đại về tư duy, tân kỳ về suy nghĩ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đi vào tìm hiểu sự kết hợp giữa văn hóa truyền thống và văn hóa hiện đại ở nhân vật người phụ nữ trong tiểu thuyết Mạc Ngôn, từ đó thấy được sự độc đáo trong xây dựng nhân vật của nhà văn.

Từ khóa: Mạc Ngôn; tiểu thuyết; truyền thống; hiện đại; phụ nữ.

Abstract:

Mo Yan is considered as one of the "phenomena" in Chinese literature and world literature; in his novels, he has constructed a unique and original system of intercultural characters. In this multi-layered world of character, we cannot help but mention the woman-type character in whom the writer has confided his innermost feelings. The woman character, who is present in almost every work by Mo Yan, has created a strong impression with long-lasting attraction which has been shaped by a harmonious and flexible combination between elements of traditional culture and modern culture whereby characters are subject to Chinese traditional culture influence but very novel and modern in their thinking. In this article, we investigate the combination between traditional culture and modern culture demonstrated through the woman character in Mo Yan's novels, thereby realizing the originality in the writer’s way of constructing characters.

Keywords: Mo Yan; novel; tradition; modernity; women.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
114(01) - 20156531-03-15
212(03) - 20144720-09-14