PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

Developing the teaching staff in Kon Tum subsidiary of The University of Da Nang in the context of current education renovation

Tóm tắt:

Bài viết tập trung đánh giá thực trạng đội ngũ giảng viên của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông qua việc khảo sát cán bộ quản lý và giảng viên. Kết quả cho thấy hiện đội ngũ giảng viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum còn đang thiếu về lượng lẫn về chất. Số lượng giảng viên chưa đáp ứng được nhu cầu dạy học trong một số ngành thuộc khối Kỹ thuật, Luật học, Nông nghiệp… Bên cạnh đó, một số mặt năng lực của đội ngũ còn hạn chế như năng lực phát triển nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học… Do vậy, Ban Lãnh đạo Phân hiệu cần có kế hoạch quy hoạch phát triển đội ngũ trong tương lai, có chính sách khuyến khích giảng viên nâng cao trình độ cũng như năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu chung của công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay.

Từ khóa: giảng viên; Kon Tum; năng lực; giáo dục đại học; phát triển.

Abstract:

The article focuses on evaluating the status quo of the teaching staff in Kon Tum subsidiary of the University of Da Nang through a survey on 12 managing cadres and 61 lecturers. The results show that the teaching staff in Kon Tum subsidiary of the University of Da Nang is lacking in both quality and quantity. The number of lecturers still fails to meetthe teaching and learning needs in some disciplines ofEngineering, Law, Agriculture,… In addition, the current teaching staff is also weak in some capacities related to professional development and doing science research. Therefore, it is necessary that the subsidiary’s board of directors lay a plan to develop staff capacity in the coming time as well as issuing policies to encourage lecturers to improve their standards as well as professional capacities in order to meet the common demands in the current education renovation.

Keywords: lecturers; Kon Tum; ability; higher education; development.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
137(01).2020730-03-20
237(01).20205430-03-20
336(05).20196730-12-19
436(05).2019930-12-19
533(02).2019730-06-19
631(05).2018730-12-18
731(05).20181330-12-18
830(04).20182730-12-18
930(04).20188430-12-18
1029A(03).20184430-09-18
1129A(03).20186130-09-18
1229A(03).20186630-09-18
1329A(03).20181730-09-18
1429A(03).201811130-09-18
1529A(03).20185330-09-18
1629B(03).20184730-09-18
1729B(03).20185930-09-18
1829B(03).20187430-09-18
1929B(03).20189830-09-18
2029B(03).201810430-09-18
2129B(03).201811030-09-18
2229A(03).201813030-09-18
2328(02).201811830-06-18
2427(01).201810030-03-18
2527(01).20185230-03-18
2627(01).2018130-03-18
2726(05).20178730-12-17
2825(04).20174330-12-17
2925(04).20175730-12-17
3024(03).20179330-09-17
3120(03).20162830-09-16
3219(02).20165430-06-16
3318(01).20169230-03-16
3417B(04) - 201510930-12-15
3517B(04) - 20156630-12-15
3614(01) - 20157231-03-15
3710(01) - 2014115-04-14
385(04) - 201210515-12-12
392(01) - 20129215-03-12