XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VỀ CHỦ ĐỀ “CƠ HỌC” VẬT LÝ 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Constructing question banks for “mechanics” in grade 10 physics textbook in the orientation toward competence development

Tóm tắt:

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 29 “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Theo đó, các thành tố của quá trình dạy học (DH), đặc biệt là kiểm tra đánh giá (KTĐG), kết quả học tập (KQHT) của học sinh (HS) cần được đổi mới, theo định hướng phát triển năng lực (PTNL). Để đánh giá (ĐG) và phát triển được các năng lực học sinh (NLHS), chúng ta cần dựa vào hệ thống năng lực (NL) và hệ thống câu hỏi (HTCH) tương ứng. Quy trình xây dựng HTCH được chúng tôi tiến hành theo các bước như sau: xác định mục đích KTĐG; xác định các nhóm NL cần đánh giá; thiết lập ma trận đề và xây dựng HTCH. HTCH theo hướng PTNL là công cụ để HS luyện tập, nhằm hình thành những NL cần thiết và là công cụ giúp giáo viên (GV) ĐG năng lực HS được hình thành trong quá trình DH. Nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất hệ thống các NL cần ĐG trong DH phần Cơ học Vật lý 10 Trung học phổ thông (THPT), thông qua đó đề xuất HTCH tương ứng với các NL mà HS cần đạt sau khi dạy xong chủ đề Cơ học.

Từ khóa: năng lực; hệ thống câu hỏi; phần Cơ học; kiểm tra đánh giá; dạy học.

Abstract:

The 11th resolution by the Communist Party of Vietnam (CPV) has introduced “radical and comprehensive renovation in education and training”. Accordingly, the elements in the teaching process, especially the testing - assessment of students’ learning outcomes are supposed to be renovated in an orientation toward the development of competences. In order to assess and develop students’ competences, it is necessary for us to base on proper systems of competences and question banks. The process of constructing these banks involves the following steps: determining testing-assessment purposes, determining target competences to be assessed, establishing matrixes and question banks. Question banks developed in the orientation toward the development of competences function as a tool for students to practise in order to achieve required competences and also a tool for teachers to assess students’ competences during the teaching process. In this article, we introduce a system of competences that needs to be assessed in teaching the module Mechanics in the Grade 10 Physics textbook, thereby proposing systems of question banks that correspond to the development of competences to be achieved by students after being taught Mechanics.

Keywords: competence; bank of questions; mechanics; assessment; teaching.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
130(04).20189530-12-18
229B(03).20181730-09-18
329A(03).20189530-09-18
429A(03).20189530-09-18
527(01).20188530-03-18
627(01).201810030-03-18
726(05).201710130-12-17
825(04).20178530-12-17
911(02) - 20149420-06-14
1011(02) - 201411020-06-14
1110(01) - 20147815-04-14
128(03) - 201311315-10-13
137(02) - 201310115-06-13
145(04) - 201212215-12-12
15
Tác giả: TS. Lê Thanh Huy
5(04) - 201211515-12-12
164(03)- 201211415-09-12
174(03)- 201212115-09-12
18
Tác giả: TS. Lê Thanh Huy
2(01) - 201210815-03-12
192(01) - 201212315-03-12
201(1) - 201112615-11-11