Direct investment of Taiwan in Viet Nam:Achievements and characteristics

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP (FDI) CỦA TAIWAN VÀO VIỆT NAM: THÀNH TỰU VÀ ĐẶC ĐIỂM

Tóm tắt:

Taiwan là một trong những nhà đầu tư trực tiếp (FDI) sớm và lớn tại Việt Nam. Sau hơn hai thập niên (1988 – 2010) đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, Taiwan đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn trên nhiều lĩnh vực, với những đặc trưng riêng có ý nghĩa quan trọng đối với cả Taiwan và Việt Nam. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung phân tích những thành tựu, nhân tố tạo nên những thành tựu đó, đặc điểm hoạt động đầu tư trực tiếp (FDI) của Taiwan tại Việt Nam hơn 20 năm qua. Qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích cho hoạt động đầu tư của Taiwan và cho việc tiếp nhận đầu tư của Việt Nam hiện nay; đồng thời, giúp cho hai bên nhận biết những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ cùng những thuận lợi, thời cơ để nắm bắt nhằm thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa quan hệ kinh tế.

Abstract:

Taiwan is one of the early and big foreign direct investors (FDI) in Viet Nam. After investing directly in Vietnam for more than two decades (1990 – 2010), Taiwan has recorded great achievements in various fields with its own characteristics which have important implications for both Taiwan and Vietnam. In this article, we focus on analyzing the achievements, factors creating these achievements and characteristics of FDI in Vietnam by Taiwan for over 20 years. Accordingly, some necessary solutions are drawn to promote further investments from Taiwan and attract FDI to Vietnam sustainably.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
135(04).20196229-12-19
234(03).20196430-09-19
332(01).20193330-03-19
428(02).20186830-06-18
526(05).20174030-12-17
624(03).20179930-09-17
723(02).20176330-06-17
816(03) - 20156425-09-15
914(01) - 20155631-03-15
1010(01) - 20145315-04-14
11
Tác giả: PGS.TS. Lưu Trang
8(03) - 20139315-10-13
125(04) - 20128315-12-12
131(1) - 201113415-11-11