XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ANDROID CUNG CẤP TIN TỨC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Building up Android application to provide news for students of University of Education - the University of Danang

Tóm tắt:

Website của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (http://ued.udn.vn/) là kênh thông tin chính thống của Nhà trường. Thông qua website này, cán bộ viên chức và sinh viên được cập nhật các tin tức, thông báo và hoạt động của Nhà trường. Tuy nhiên, thông tin được cung cấp bởi nhiều đơn vị khác nhau như: Tổ Truyền thông Sư phạm, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Tổ chức - Hành chính, văn phòng khoa, cán bộ lớp… nên dẫn đến tình trạng thông tin quá nhiều. Các đối tượng sử dụng phải tìm kiếm các tin liên quan đến mình. Trên cơ sở phân tích cách thức sử dụng và chia sẻ thông tin từ website này, ứng dụng di động hỗ trợ nhận và đọc tin tức ra đời để khắc phục các vấn đề nêu trên. Ứng dụng này giúp thông báo cho người dùng mỗi lần có tin mới, tự động cập nhật, phân loại tin tức theo từng chuyên mục trực tiếp trên giao diện di động.

Từ khóa: ứng dụng di động; ứng dụng đọc tin; đọc tin từ website; thông báo tin mới; ued.udn.vn

Abstract:

The website of University of Education - the University of Danang - (http://ued.udn.vn/) is the official information channel of the university. Through this website, officials and students are updated on the news, notifications and activities of the university. However, information is provided by various units such as Education Media Group, Department of Training Affairs, Department of Student Affairs, Department of Personnel-Administration, faculty offices, class executives..., which results in the condition of too much information. Users have to find news related to themselves. Based on an analysis of how to use and share information from this website, a mobile application has been developed in order to overcome the above-mentioned problems. This application helps notify users of every new information arrival, automatically updates and categorizes news items according to each news column on the mobile interface.

Keywords: mobile application; news reader application; rss feed reader; push notification; ued.udn.vn

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
134(03).20197330-09-19
234(03).20197330-09-19
319(02).20161230-06-16
416(03) - 2015125-09-15