TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH VÀ MỘT LỐI HUYỀN THOẠI HÓA TÍNH CHỦ THỂ

Ta Duy Anh’s short stories and a way of mythologizing subjectivity

Tóm tắt:

Sử dụng tư duy huyền thoại như một phương thức nghệ thuật trong chiếm lĩnh/ khám phá thế giới siêu hiện thực, truyện ngắn Tạ duy Anh đưa bạn đọc chạm tới nhiều giới hạn của dòng chảy cuộc đời. Theo đó, yếu tố huyền thoại trong cơ chế tái cấu trúc kí hiệu hóa - hình thành trên cơ sở các tổ chức siêu ngữ đã kiến tạo thẩm quyền diễn ngôn cho chủ thể tính diện hình trong các trường không gian thẩm mĩ. Ở đấy, nó vừa xuất hiện với nét lạ thường, lại vừa hòa trộn giữa cái thực thực/ phi thực trong chiều sâu tinh thần mỗi hữu thể. Điều này chứng tỏ, tư duy huyền thoại trở thành chất thể trong sinh thành các mô thức nghệ thuật mới để từ đó chuyển vị chúng từ cái chủ ý thành cái không chủ ý như một sự thức gợi huyền thoại hóa tính chủ thể. Từ điểm sáng tạo này, truyện ngắn Tạ Duy Anh đã có những cách tân nhất định trong thiết chế quyền lực cho bản mệnh văn chương nghệ thuật.

Từ khóa: Tạ Duy Anh; huyền thoại hóa; truyện ngắn; tính chủ thể; tư duy nghệ thuật.

Abstract:

By utilizing mythopoeic thinking as a literary device to conquer/explore the surrealistic world, short stories by Ta Duy Anh bring readers to various boundaries of the life flow, whereby mythological factors in the restructured semiotic mechanism, which have been constructed from different semantic macrostructures, have provided discourse authority for the subjectivity forming in fields of aesthetic spaces. There, they appear as some atypical representation, which combines both realistic and surrealistic components of each subject’s spiritual depth. This proves that mythopoeic thinking has become a critical substance in the genesis of aesthetic patterns, and transformed them from consciousness to unconsciousness, evoking the mythologization of subjectivity. From this creative point, short stories by Ta Duy Anh have made certain innovations for the power institution of the art fate.

Keywords: Ta Duy Anh; mythologization; short stories; subjectivity; artistic thinking.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
119(02).20168130-06-16
217A(04) - 201512301-11-15
316(03) - 20159825-09-15
415(02) - 20157530-06-15
513(04) - 20146920-12-14