SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG VÀO PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI RỪNG DỪA BẢY MẪU, XÃ CẨM THANH, HỘI AN

Participation of the local community in eco - tourism development at Bay Mau coconut forest, Cam Thanh commune, Hoi An
Tác giả: Phạm Thị Lấm,

Tóm tắt:

Du lịch sinh thái đã và đang được chú trọng phát triển trong những thập kỉ qua tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, để phát triển loại hình du lịch sinh thái một cách bền vững, chúng ta không thể tách rời yếu tố cộng đồng, đó chính là sự tham gia của người dân địa phương vào quản lí và phát triển du lịch sinh thái. Những năm gần đây, rừng dừa Bảy Mẫu đã và đang thu hút số lượng lớn khách du lịch trong nước cũng như ngoài nước đến với nơi đây theo hướng phát triển này và bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Hiện nay, các cấp chính quyền, cư dân địa phương và các công ty du lịch đang rất cố gắng, nỗ lực đưa khu du lịch sinh thái rừng dừa Bảy Mẫu đến gần với du khách hơn nữa, đồng thời không ngừng quan tâm đến việc giữ gìn nét đẹp văn hóa, bảo vệ môi trường đảm bảo sự phát triển du lịch bền vững nơi đây.

Từ khóa: sự tham gia; cộng đồng địa phương; du lịch sinh thái; rừng dừa Bảy Mẫu; Cẩm Thanh; Hội An

Abstract:

Over the last decades, eco-tourism development has received special attention in many countries around the world, including Vietnam. However, sustainable development of ecotourism cannot be separated from the community element, which means the participation of local people in the growth and management of eco-tourism. In recent years, with this orientation, the Bay Mau coconut forest in Hoi An has attracted large numbers of tourists at home and abroad, which leads to positive results. Nowadays, the local authorities, residents and travel agencies are making great efforts to bring the Bay Mau ecotourism destination closer to tourists, and at the same time, continuing to preserve the cultual beauty and to protect the environment for the purpose of ensuring the sustainable development of eco-tourism in this area.

Keywords: participation; local community; eco-tourism; Bay Mau coconut forest; Cam Thanh; Hoi An.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng