YẾU TỐ TỰ TRUYỆN TRONG TIỂU THUYẾT “HOA BƯƠM BƯỚM” VÀ “NGƯỜI VỀ ĐẦU NON” CỦA VÕ HỒNG

Autobiographical elements in the novels “Hoa bươm bướm” (The butterfly flower) and “Người về đầu non” (Back to the mountain) by Vo Hong

Tóm tắt:

TVõ Hồng là một trong những gương mặt khá quen thuộc của văn học đô thị miền Nam từ 1954 - 1975. Trong hành trình sáng tạo nghệ thuật, hình ảnh quê hương xứ sở, nơi ông sinh ra luôn là một trong những yếu tố không thể thiếu để hình thành nên cái nhìn rất riêng của Võ Hồng. Đặc biệt, có những tác phẩm nhà văn đã lấy chất liệu từ chính đời thực của mình để hư cấu thành thế giới nghệ thuật tiểu thuyết. Trong số đó phải kể đến Hoa bươm bướm và Người về đầu non. Đây là hai tiểu thuyết mang đậm yếu tố tự truyện được ông viết ra ở đô thị miền Nam giữa những ngày tháng chiến tranh tàn phá. Dẫu không quá thành công như thể loại truyện ngắn, nhưng những trang tiểu thuyết có yếu tố tự truyện của ông cũng có sức quyến rũ riêng, mang đậm dấu ấn Võ Hồng, một con người suốt cuộc đời nặng nợ với văn chương.

Từ khóa: tiểu thuyết; tự truyện; tính chất tự truyện; Võ Hồng; Hoa bươm bướm; Người về đầu non

Abstract:

Vo Hong is one of the familiar figuress of Southern urban literature from 1954 to 1975. In the journey of his artistic creation, the image of his homeland, where he was born, is always one of the indispensable components that formed his unique life outlook. Especially, some of his novels were written based on facts in his own real life which he fictionalized into the artistic world of novels. Among them were “Hoa bươm bướm” (The butterfly flower) and “Người về đầu non” (Back to the mountain), the two novels brimming wirh autobiographical elements, which were written in the Southern cities in Vietnam on the war-torn days.

Keywords: novel; autobiography; autobiographical charateristic; Vo Hong; The butterfly flower; Back to the mountain.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng