HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO Ở DINH QUẢNG NAM THỜI CHÚA NGUYỄN (1602 - 1775)

Activities to protect sovereignty over the sea and islands in Quang Nam under the Nguyen dynasty (1602 - 1775)
Tác giả: ThS. Lê Thị Huyền,

Tóm tắt:

Biển đảo và việc thực thi quyền chủ quyền biển đảo luôn là vấn đề sống còn của mỗi quốc gia giáp biển. Đối với Việt Nam, đất nước trải dài theo đường biển hơn 3260km và hàng loạt đảo, quần đảo ngoài khơi, việc xác lập và thực thi chủ quyền luôn được chính quyền nhà nước các thời kì đặt lên hàng đầu. Quá trình xác lập và thực hiện các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo ở vùng biển Nam Trung Bộ Việt Nam dưới thời kì quân chủ (tức vùng biển dinh Quảng Nam) được thực hiện sớm nhất ở thời chúa Nguyễn với hàng loạt các hoạt động khai thác kinh tế; kiểm soát tàu thuyền ra vào giao thương; cứu hộ, cứu nạn; chống ngoại xâm. Thông qua những hoạt động của chính quyền chúa Nguyễn và nhân dân Đàng Trong, chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa được xác lập từ thời chúa Nguyễn (1602 - 1775).

Từ khóa: chúa Nguyễn; chủ quyền; biển đảo; Hoàng Sa; Trường Sa.

Abstract:

The exercise of sovereignty rights over the sea and islands is always a vital issue for every nation that borders the sea. As for Vietnam, a country which stretches along a coastline of more than 3260 km with a series of offshore islands and archipelagos, the establishment and enforcement of its sovereignty has always been a top priority of the governments throughout historical periods. The process of establishing and implementing activities to protect sea and island sovereignty in the South Central Coast of Viet Nam (i.e. the Quang Nam sea area) in the monarchy period was undertaken earliest under the Nguyen dynasty via a range of activities in economic exploitation, control of arrival and departure of ships, rescue and resistance to foreign invaders. Through these activities of the Nguyen government and the people of Cochinchina, Vietnam's sovereignty over the Spratly and Paracel Islands was established during the Nguyen dynasty (1602 - 1775).

Keywords: Nguyen lords; sovereignty; islands; Paracel Islands; Spratly Islands.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng