VỤ BÊ BỐI CAROLINE VÀ CUỘC KHỦNG HOẢNG NGOẠI GIAO ANH - MỸ GIAI ĐOẠN 1837-1841

VỤ BÊ BỐI CAROLINE VÀ CUỘC KHỦNG HOẢNG NGOẠI GIAO ANH - MỸ GIAI ĐOẠN 1837-1841

Tóm tắt:

Vụ bê bối Caroline là một biến cố trong lịch sử ngoại giao Anh-Mỹ. Bắt đầu vụ tấn công là việc phá hủy con tàu Caroline của Mỹ bởi lực lượng quân đội Anh ở Upper Canada vào ngày 29 tháng 12 năm 1837. Khi sự cố xảy ra, quan điểm Anh và Mỹ đối với vấn đề này là trái ngược nhau. Sự khác nhau trong quan điểm dẫn đến vấn đề Caroline không được giải quyết, quan hệ Anh – Mỹ trở nên căng thẳng. Trước nguy cơ một cuộc chiến tranh, vấn đề Caroline được hai nước tiến hành đàm phán. Việc giải quyết vấn đề Caroline đã mở đường cho việc giải quyết các mâu thuẫn trong quan hệ hai nước thông qua hiệp ước Webster-Ashburton năm 1842. Đồng thời, sự cố này cũng đã thiết lập những nguyên tắc mới trong chính trị quốc tế. Bài báo này sẽ góp phần làm sáng tỏ lịch sử của Caroline affair, McLeod’s case và sự khủng hoảng quan hệ chính trị Anh - Mỹ liên quan đến vấn đề này kể từ năm 1837 đến 1841.

Từ khóa: Anh; Hoa Kỳ; khủng hoảng ngoại giao; Caroline affair; McLeod case.

Abstract:

Vụ bê bối Caroline là một biến cố trong lịch sử ngoại giao Anh-Mỹ. Bắt đầu vụ tấn công là việc phá hủy con tàu Caroline của Mỹ bởi lực lượng quân đội Anh ở Upper Canada vào ngày 29 tháng 12 năm 1837. Khi sự cố xảy ra, quan điểm Anh và Mỹ đối với vấn đề này là trái ngược nhau. Sự khác nhau trong quan điểm dẫn đến vấn đề Caroline không được giải quyết, quan hệ Anh – Mỹ trở nên căng thẳng. Trước nguy cơ một cuộc chiến tranh, vấn đề Caroline được hai nước tiến hành đàm phán. Việc giải quyết vấn đề Caroline đã mở đường cho việc giải quyết các mâu thuẫn trong quan hệ hai nước thông qua hiệp ước Webster-Ashburton năm 1842. Đồng thời, sự cố này cũng đã thiết lập những nguyên tắc mới trong chính trị quốc tế. Bài báo này sẽ góp phần làm sáng tỏ lịch sử của Caroline affair, McLeod’s case và sự khủng hoảng quan hệ chính trị Anh - Mỹ liên quan đến vấn đề này kể từ năm 1837 đến 1841.

Keywords: Anh; Hoa Kỳ; khủng hoảng ngoại giao; Caroline affair; McLeod case.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
136(05).20195030-12-19
231(05).201830-12-18
316(03) - 20157825-09-15
49(04) - 201331-12-13
58(03) - 20137415-10-13
65(04) - 20128315-12-12
72(01) - 20127115-03-12
81(1) - 201113415-11-11