THIẾT KẾ ĐỒ CHƠI ĐA NĂNG CHO TRẺ MẦM NON TỪ CÁC NGUYÊN VẬT LIỆU PHẾ THẢI

DESIGNING MULTI-FUNCTIONAL PLAYTHINGS FOR PRESCHOOL CHILDREN FROM WASTE MATERIALS

Tóm tắt:

Đồ chơi tự làm đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển tâm sinh lí, trí tuệ, thẩm mĩ và góp phần hình thành nhân cách trẻ thơ. Đồ chơi kích thích khả năng tìm tòi, khám phá và phát triển trí tưởng tượng, sáng tạo ở trẻ. Hình thức và tính năng của đồ chơi tự làm có ảnh hưởng đến quá trình tri giác, giúp trẻ có cơ hội đối chiếu, so sánh và phân biệt đồ chơi công nghiệp với đồ chơi tự tạo một cách độc lập và sáng tạo. Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và điều tra thực tiễn việc thiết kế đồ dùng đồ chơi cho trẻ tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, bài viết định hướng cho giáo viên tận dụng các nguyên vật liệu phế thải để tạo ra các đồ chơi hấp dẫn, đẹp mắt, có độ bền và mang tính giáo dục. Đặc biệt, đồ dùng đồ chơi được thiết kế còn mang tính đa năng. Cụ thể: một đồ chơi sử dụng cho nhiều lứa tuổi, một đồ chơi sử dụng cho nhiều nội dung, một đồ chơi sử dụng cho nhiều chủ đề dạy học.

Từ khóa: thiết kế; đồ chơi; trẻ mầm non; nguyên vật liệu phế thải; đa năng.

Abstract:

Inventive playthings plays a key role in psychological, physiological, intellectual, aesthetic development and improves the personality of children. Through playing with inventive and educational playthings, kids have opportunities to develop their imagination, creation and excite their ability in study and discovery. The type and feature of inventive playthings effect the process of perception, create more opportunities for kids to compare and check if it is industrial toys or inventive toy independently and creatively. On the basis of theoretical study and practical survey on inventive playthings for children at kindergartens in Da Nang, the article aims to orient teachers to utilize waste materials to create attractive, beautiful, long-lasting and educational toys. Moreover, the inventive playthings are also multi-functional and can be used for different ages and themes of study.

Keywords: design; playthings; preschool children; waste materials; multi-function.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
132(01).201911730-03-19
221(04).201610730-12-16