HAM MUỐN XÊ DỊCH VÀ CON NGƯỜI TRUY TÌM BẢN THỂ TRONG KỂ XONG RỒI ĐI CỦA NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG

THE DESIRE TO MOVE AND LOOK FOR TRUE SELF IN “KE XONG ROI DI” BY NGUYEN BINH PHUONG

Tóm tắt:

Một trong những cốt tủy của con người là “tính tiềm năng” (Heidegger). Con người là khả thể, luôn dự phóng và chấp nhận dấn thân để tự làm cho mình thành người, tự do trở thành con người như mình muốn. “Tôi lựa chọn và tôi hoàn thành” (Sartre). Tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỉ XXI khẳng định con người là trung tâm, là trung tâm của những ham muốn nhân bản. Nhà văn để cho nhân vật sống tự nhiên, tẩy trần vỏ bọc màu mè, tẩy trắng hư danh và đưa con người đến với những phi lí lưu vong để con người sống trong tư cách nhân vị. Nếu việc bị ném vào hoàn cảnh là kích thước của quá khứ, còn dự phóng là kích thước của tương lai thì hiện tại là sự dấn thân để lựa chọn khả thể nhằm chứng thực nhân vị. Đây là tinh thần của chủ nghĩa hiện sinh và của cả văn học hiện sinh có mặt trong Kể xong rồi đi của Nguyễn Bình Phương. Theo đó không chỉ mỗi nhân vật xê dịch mà cả một cõi nhân quần nhộn nhạo cùng xê dịch trong tác phẩm. Ham muốn xê dịch sẽ là một biểu hiện để con người truy tìm bản thể từ những mặc cảm vong thân và ruồng bỏ.

Từ khóa: Nguyễn Bình Phương; xê dịch; tiểu thuyết; mặc cảm vong thân; ruồng bỏ.

Abstract:

One of the essence of humanity is "potential" (Heideger). Man is capable, always projecting and accepting to commit himself to being human, free to become human as he wants. "I choose and I accomplish" (Sartre). Vietnamese novels in the early 21st century which assert that man is the center, the center of human desires. The writer lets the character live in a natural way, purifying the unctuous shell, eradicate vainglory and brings the man to the self in exile irrationalness in order to live as human nature. If being thrown into circumstances is the size of the past, and the projection is the size of the future then the present is the commitment to choose the possibility to authenticate the personality. This is the spirit of existentialism and of existentialist literature that present in the story of “Ke xong roi di” (Meaning: let’s finish telling before leaving) of Nguyen Binh Phuong. Hereby, not only the characters but also the disordered human realm are on the move that display in this novel. The desire to move will be a manifestation that people find themselves from the inferiority complex of dead and abandonment.

Keywords: Nguyen Binh Phuong; display; novel; complex of being killed; abandonment.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
137(01).2020730-03-20
237(01).20205430-03-20
336(05).20196730-12-19
436(05).2019930-12-19
533(02).2019730-06-19
631(05).2018730-12-18
731(05).20181330-12-18
830(04).20182730-12-18
929A(03).20184430-09-18
1029A(03).20186130-09-18
1129A(03).20186630-09-18
1229A(03).20181730-09-18
1329A(03).201811130-09-18
1429A(03).20185330-09-18
1529B(03).20184730-09-18
1629B(03).20185930-09-18
1729B(03).20187430-09-18
1829B(03).20189830-09-18
1929B(03).201810430-09-18
2029B(03).201811030-09-18
2129A(03).201813030-09-18
2228(02).20184130-06-18
2328(02).201811830-06-18
2427(01).201810030-03-18
2527(01).20181430-03-18
2627(01).2018130-03-18
2726(05).20178730-12-17
2825(04).20174330-12-17
2925(04).20175730-12-17
3024(03).20179330-09-17
3120(03).20162830-09-16
3220(03).201611330-09-16
3319(02).20165430-06-16
3419(02).20167330-06-16
3518(01).20163730-03-16
3618(01).20169230-03-16
3717B(04) - 201510930-12-15
3817A(04) - 2015701-11-15
3912(03) - 20141420-09-14
4010(01) - 2014115-04-14