ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT HỌ CÚC (ASTERACEAE) TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

DIVERSITY SPECIES COMPOSITION OF FAMILY ASTERACEAE Dumort. IN DANANG CITY

Tóm tắt:

Nghiên cứu đã ghi nhận được hệ thực vật họ Cúc tại thành phố Đà Nẵng khá đa dạng với 44 loài phân bố vào 33 chi, 8 tông và 3 phân họ - theo hệ thống phân loại của Armen Takhtajan (2009). Trong đó, phân họ có số chi và loài nhiều nhất là Asteroideae với 5 tông, 29 chi, 39 loài. Các loài thực vật họ Cúc phân bố khá rộng rãi tại cả 3 vùng sinh cảnh gồm đồi núi, đồng bằng và ven biển tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy sự đa dạng về giá trị sử dụng của hệ thực vật họ Cúc tại thành phố Đà Nẵng bao gồm làm thuốc, làm cảnh, làm rau ăn, cho tinh dầu, làm thức ăn chăn nuôi và làm phân xanh. Trong đó, nhóm cây có giá trị làm thuốc chiếm tỉ lệ cao nhất với 25 loài (56,81%).

Từ khóa: đa dạng; danh lục hệ thực vật; họ Cúc; Đà Nẵng.

Abstract:

The results of our study showed that Asteraceae flora in Danang city is quite diverse with 44 species distributed in 33 genus, 8 tribes and 3 subfamilies (according to the classification system of Armen Takhtajan, 2009). Among these subfamilies, the highest number of genus and species are Asteroideae with 5 tribes, 29 genus and 39 species. These species are widely distributed in all 3 habitat types including mountain, delta and coastal in Danang city. The results also show that the diversity in usage value of the Asteraceae flora in Danang includes medicinal and ornamental plants, vegetables, essential oils, for animal feed and compost. In which, the medicinal plants are the highest percentage with 25 species (56,81%).

Keywords: diversity; list of flora; Asteraceae; Danang.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng