PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NÓI CHO SINH VIÊN DƯỚI GÓC NHÌN CỦA LÍ THUYẾT GIAO TIẾP (TRƯỜNG HỢP KHẢO SÁT SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG)

DEVELOPING THE SPEAKING SKILL FOR STUDENTS IN THE PERSPECTIVE OF COMMUNICATION THEORY (THE CASE OF THE UNIVERSITY OF DANANG)

Tóm tắt:

Trong thực tế cuộc sống, kĩ năng nói đóng vai trò như một loại công cụ cần thiết với tất cả mọi người trong hoạt động giao tiếp. Sở hữu kĩ năng nói tốt, thực hiện giao tiếp hiệu quả sẽ giúp con người có cơ hội thể hiện ý tưởng của bản thân, giữ vị trí chủ động trong các tình huống giao tiếp bằng lời. Bài viết này bước đầu chỉ ra những nội dung và đường hướng phát triển kĩ năng nói cho sinh viên dưới góc nhìn của lí thuyết giao tiếp, thông qua các yếu tố của quá trình giao tiếp để xây dựng nội dung và cách thức nói sao cho đạt mục đích giao tiếp trực tiếp bằng lời một cách tối ưu nhất nhằm giúp sinh viên có thể đạt hiệu quả tốt hơn trong học tập và làm việc trong môi trường công việc có nhiều thách thức như hiện nay.

Từ khóa: kĩ năng nói; giao tiếp; lí thuyết giao tiếp; hiệu quả; tình huống giao tiếp

Abstract:

In real life, the speaking skill acts as a necessary tool for everyone. Having a good speaking skill, effective communication will give people the opportunity to express their ideas and take active positions in verbal communication situations. This article firstly shows the content and direction of developing the speaking skill for students in the perspective of communication theory, through the elements of the communication process, to build content and how to say to achieve the purpose is to communicate directly in words by the most optimal way.

Keywords: speaking skill; communication; communication theory; effective; communicative situations.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
137(01).20207830-03-20
236(05).20194030-12-19
335(04).20197729-12-19
430(04).20186630-12-18
525(04).20176130-12-17
617A(04) - 20156701-11-15