TỔ CHỨC DẠY HỌC TRÊN CƠ SỞ VẤN ĐỀ CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGÀNH VẬT LÍ

ORGANIZATION OF PROBLEM-BASED LEARNING FOR NON-SPECIALIZED PHYSICS STUDENTS

Tóm tắt:

Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục hiện nay vẫn đang là đề tài thu hút sự quan tâm rất lớn của toàn xã hội; trong đó có đổi mới dạy và học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của người học, lấy người học làm trung tâm. Để thực hiện được điều đó, các nhà giáo dục đã nghiên cứu và thiết kế một số mô hình dạy học tích cực có khả năng áp dụng vào thực tiễn dạy học hiện nay. Một trong những mô hình dạy học hiện đại phù hợp với mục tiêu này là dạy học trên cơ sở vấn đề. Bài báo đề cập đến cách thức tổ chức dạy học trên cơ sở vấn đề, cơ hội tổ chức dạy học trên cơ sở vấn đề cho sinh viên không chuyên ngành Vật lí, nêu một số nội dung kiến thức môn Vật lí đại cương có thể tổ chức bằng mô hình này và minh họa bằng một ví dụ cụ thể.

Từ khóa: mô hình dạy học tích cực; dạy học trên cơ sở vấn đề; Vật lí đại cương; sinh viên không chuyên.

Abstract:

The fundamental and comprehensive reform of education is still the subject of great attention of the whole society, including the innovation of teaching methods in the direction of promoting the positive and active creation of learner and learner-centered method. To do that, educators have researched and designed a number of positive teaching models that can be applied to today's teaching practice. One of the modern teaching methods suitable for this purpose is problem-based learning. The article explores how to organize problem-based learning, the opportunity to organize of problem-based learning activities for non- specialized physics students and some knowledge of general physics, organized by this model and illustrated by a specific example.

Keywords: positive teaching model; problem-based teaching; general physics; non-specialized students.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
137(01).2020730-03-20
237(01).20205430-03-20
336(05).20196730-12-19
436(05).2019930-12-19
533(02).2019730-06-19
631(05).2018730-12-18
731(05).20181330-12-18
830(04).20182730-12-18
929A(03).20186130-09-18
1029A(03).20186630-09-18
1129A(03).20181730-09-18
1229A(03).201811130-09-18
1329A(03).20185330-09-18
1429B(03).20184730-09-18
1529B(03).20185930-09-18
1629B(03).20187430-09-18
1729B(03).20189830-09-18
1829B(03).201810430-09-18
1929B(03).201811030-09-18
2029A(03).201813030-09-18
2128(02).201811830-06-18
2227(01).201810030-03-18
2327(01).20185230-03-18
2427(01).2018130-03-18
2526(05).20178730-12-17
2625(04).20174330-12-17
2725(04).20175730-12-17
2824(03).20179330-09-17
2920(03).20162830-09-16
3020(03).201611330-09-16
3119(02).20165430-06-16
3218(01).20169230-03-16
3317B(04) - 201510930-12-15
3410(01) - 2014115-04-14