XÂY DỰNG CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

DESIGNING EXPERIENTIAL LEARNING ACTIVITIES FOR TEACHING AND LEARNING PHYSICS IN SCHOOLS

Tóm tắt:

Bài báo chỉ ra các nguyên tắc lựa chọn, xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Vật lí ở trường phổ thông. Nhờ việc gắn kết giữa những kiến thức vật lí với thực tiễn cuộc sống sẽ xây dựng được các chủ đề dạy học phù hợp với học sinh, với điều kiện thực tiễn, đặc điểm vùng miền, thời gian thực hiện và có ý nghĩa với cuộc sống của chính học sinh. Học sinh được trải nghiệm để chiếm lĩnh kiến thức, qua đó phát triển tất cả các năng lực chung, phẩm chất chủ yếu đã đề ra trong chương trình Giáo dục phổ thông.

Từ khóa: hoạt động trải nghiệm sáng tạo; phẩm chất; năng lực hoạt động; môn Vật lí; hoạt động trải nghiệm.

Abstract:

This article discusses principles for selecting topics for experimental learning activities and for designing and implementing such activities for teaching and learning physics at school level. Linking physics at school to real life will make the learning of physics meaningful to students. To make this link, curriculum creators need to select topics, which are suitable to the student levels, the school context, and the time bound. The learning experience of these topics will enable students to inquire the curriculum knowledge and at the same time develop major competences and characters as mentioned in the National curriculum.

Keywords: experiential learning activities; characters; performance competences; physics; experimental learning activities.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
136(05).2019130-12-19
235(04).20191429-12-19
335(04).20192029-12-19
435(04).20196229-12-19
534(03).2019130-09-19
634(03).20192630-09-19
734(03).20193330-09-19
834(03).20191230-09-19
934(03).20196430-09-19
1034(03).20197330-09-19
1133(02).2019130-06-19
1232(01).20194530-03-19
1332(01).20198230-03-19
1432(01).20199830-03-19
1531(05).201830-12-18
1629A(03).20183130-09-18
1729B(03).20181730-09-18
1829A(03).20183930-09-18
1929A(03).20187130-09-18
2029A(03).20189530-09-18
2129A(03).201810530-09-18
2229A(03).20185330-09-18
2329B(03).20184930-09-18
2429B(03).2018130-09-18
2529B(03).20183430-09-18
2629B(03).20182630-09-18
2729B(03).20185930-09-18
2829B(03).20186630-09-18
2929B(03).20189230-09-18
3029B(03).201812630-09-18
3129B(03).201813330-09-18
3229A(03).201812430-09-18
3328(02).20189630-06-18
3427(01).20186630-03-18
3525(04).20179930-12-17
3625(04).20177130-12-17
3725(04).201710630-12-17
3824(03).20171930-09-17
3920(03).20161330-09-16
4015(02) - 20151030-06-15