THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC KIẾN THỨC “MÁY PHÁT ĐIỆN, ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU” - VẬT LÍ 12 THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM

DESIGNING THE TEACHING PROCESS OF THEORY LESSON “ELECTRICITY GENERATOR, ALTERNATING CURRENT MOTOR” IN PHYSICS GRADE 12 FOLLOWING STEM APPROACH

Tóm tắt:

Giáo dục STEM được biết đến như là một sự tiếp cận mới trong giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực trong tương lai. Trong đó nhấn mạnh sự kết nối, liên thông giữa bốn lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học. Giáo dục STEM có thể vận dụng trong nhiều giai đoạn khác nhau của quá trình dạy học, với nhiều hình thức tổ chức khác nhau. Tuy vậy, việc thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học như thế nào để phát huy được những điểm mạnh của giáo dục STEM vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau. Bài viết này, đề xuất quy trình thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học kiến thức về nguồn điện, máy phát điện trong dạy học bài “Máy phát điện, động cơ điện xoay chiều” theo định hướng giáo dục STEM.

Từ khóa: sáng tạo; vật lí; STEM; dòng điện xoay chiều; học sinh.

Abstract:

STEM Education has been known as a new approach in teaching and training the human resource in the future. Specifically, the connections between Science, Technology, Engineering, and Mathematics together are emphasized. STEM can be differently applied in many stages of teaching process, with various activities. However, how to design and organize teaching activities to develop STEM’s strengths is still a big debate. This paper is to propose the procedures to design and organize teaching activities to teach the knowledge including electricity source and electricity generator in the theory lesson Electricity Generator - Alternating Current Motor following STEM approach.

Keywords: creativity; physics; STEM; alternating current; pupils.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
137(01).2020730-03-20
237(01).20205430-03-20
336(05).20196730-12-19
436(05).2019930-12-19
536(05).2019130-12-19
635(04).20191429-12-19
735(04).20192029-12-19
835(04).20196229-12-19
934(03).2019130-09-19
1034(03).20192630-09-19
1134(03).20193330-09-19
1234(03).20191230-09-19
1334(03).20196430-09-19
1434(03).20197330-09-19
1533(02).2019730-06-19
1633(02).2019130-06-19
1732(01).20194530-03-19
1832(01).20198230-03-19
1932(01).20199830-03-19
2031(05).2018730-12-18
2131(05).20181330-12-18
2230(04).20182730-12-18
2331(05).201830-12-18
2429A(03).20183130-09-18
2529B(03).20181730-09-18
2629A(03).20183930-09-18
2729A(03).20184430-09-18
2829A(03).20186130-09-18
2929A(03).20186630-09-18
3029A(03).20187130-09-18
3129A(03).20188930-09-18
3229A(03).20189530-09-18
3329A(03).20181730-09-18
3429A(03).201810530-09-18
3529A(03).201811130-09-18
3629B(03).20184930-09-18
3729B(03).20184930-09-18
3829B(03).2018130-09-18
3929B(03).20183430-09-18
4029B(03).20182630-09-18
4129B(03).20184730-09-18
4229B(03).20185930-09-18
4329B(03).20185930-09-18
4429B(03).20186630-09-18
4529B(03).20187430-09-18
4629B(03).20189230-09-18
4729B(03).20189830-09-18
4829B(03).201810430-09-18
4929B(03).201811030-09-18
5029B(03).201812630-09-18
5129B(03).201813330-09-18
5229A(03).201812430-09-18
5329A(03).201813030-09-18
5428(02).20189630-06-18
5528(02).201811830-06-18
5627(01).201810030-03-18
5727(01).20185230-03-18
5827(01).2018130-03-18
5927(01).20186630-03-18
6025(04).20174330-12-17
6125(04).20175730-12-17
6225(04).20179930-12-17
6325(04).20177130-12-17
6425(04).201710630-12-17
6526(05).20178730-12-17
6624(03).20171930-09-17
6724(03).20179330-09-17
6820(03).20161330-09-16
6920(03).20162830-09-16
7020(03).201611330-09-16
7119(02).20165430-06-16
7218(01).20169230-03-16
7317B(04) - 201510930-12-15
7415(02) - 20151030-06-15
7510(01) - 2014115-04-14