XÂY DỰNG MỘT SỐ LOẠI ĐỘNG CƠ NHIỆT ĐỂ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG STEM VÀ DẠY HỌC VẬT LÍ PHỔ THÔNG

BUILDING SOME TYPES OF MECHANICAL TOOLS TO ORGANIZE STEM ACTIVITIES AND TEACHING GENERAL PHYSICS

Tóm tắt:

Báo cáo trình bày về việc nghiên cứu thiết kế và chế tạo một số động cơ nhiệt ứng dụng trong dạy học Vật lí và tổ chức các hoạt động giáo dục STEM cho học sinh phổ thông. Sản phẩm của đề tài bao gồm các động cơ nhiệt, tiến trình và thiết bị đi kèm cho hoạt động trải nghiệm, hoạt động STEM, kết quả thực nghiệm và đánh giá tại trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trường Liên cấp Olympia.

Từ khóa: thí nghiệm vật lí; dạy học Vật lí; giáo dục STEM; động cơ nhiệt.

Abstract:

The report presents research on the design and manufacture of some thermal motors for teaching physics and organizing STEM education activities for high school students. The subject of the project includes: heat engines, process and equipment for experiential activities, STEM activities, experimental results and evaluation at Nguyen Binh Khiem High School and Olympia interdisciplinary school.

Keywords: physical experiment; physics teaching; STEM education; heat engine.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
136(05).2019130-12-19
235(04).20191429-12-19
335(04).20192029-12-19
435(04).20196229-12-19
534(03).2019130-09-19
634(03).20192630-09-19
734(03).20193330-09-19
834(03).20191230-09-19
934(03).20196430-09-19
1034(03).20197330-09-19
1133(02).2019130-06-19
1232(01).20194530-03-19
1332(01).20198230-03-19
1432(01).20199830-03-19
1531(05).201830-12-18
1629A(03).20183130-09-18
1729B(03).20181730-09-18
1829A(03).20183930-09-18
1929A(03).20183930-09-18
2029A(03).20187130-09-18
2129A(03).20188930-09-18
2229A(03).20189530-09-18
2329A(03).201810530-09-18
2429A(03).20185330-09-18
2529B(03).20184930-09-18
2629B(03).2018130-09-18
2729B(03).20182630-09-18
2829B(03).20185930-09-18
2929B(03).20186630-09-18
3029B(03).20189230-09-18
3129B(03).201812630-09-18
3229B(03).201813330-09-18
3329A(03).201812430-09-18
3428(02).20189630-06-18
3527(01).20186630-03-18
3625(04).20179930-12-17
3725(04).20177130-12-17
3825(04).201710630-12-17
3924(03).20171930-09-17
4020(03).20161330-09-16
4115(02) - 20151030-06-15