CẦN HIỂU ĐÚNG VỀ KIẾN THỨC TRONG CHƯƠNG TRÌNH MỚI MÔN VẬT LÍ

THE NECESSITY TO UNDERSTAND THE KNOWLEDGE OF NEW PHYSICS CURRICULUM

Tóm tắt:

Việc phát biểu các khái niệm, định luật, quy tắc vật lí thuần túy qua biểu thức toán học diễn tả mối liên hệ hay quan hệ giữa các đại lượng vật lí và bỏ qua thành phần quan trọng nhất để một biểu thức toán học trở thành một khái niệm hay định luật vật lí là rất phổ biến trong các bộ SGK qua các thời kỳ và cả ở lần đổi mới này. Đó là nguyên nhân sâu xa dẫn đến kiến thức của người học xa rời thực tiễn ngay thời điểm họ tiếp nhận kiến thức. Bài báo phân tích những điểm chưa hợp lý trong xây dựng các kiến thức vật lí trong dự thảo chương trình môn vật lý mới, từ đó kiến nghị cần phải có quan niệm đúng về kiến thức vật lí khi dạy học vật lí ở trường phổ thông.

Từ khóa: kiến thức vật lí; ý nghĩa vật lí; khái niệm vật lí; định luật vật lí; phát biểu.

Abstract:

Definitions of concepts, statements of laws…and rules of physics as linguistic expressions are often used to express mathematical relationships or relations between physical quantities. However, they ignore the most important component for a mathematical expression to become a physics concept or law. This is the root cause that leads to the gap between the learner's knowledge and reality right from the moment they acquire knowledge in school. The paper analyzes the inadequacies in the construction of physics knowledge in the drafting of a new physics program, which suggests that there should be a correct understanding of physics knowledge when teaching physics in the field of physics.

Keywords: physics knowledge; physics meaning; physics concepts; physical law; causal relationship.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
137(01).2020730-03-20
237(01).20205430-03-20
336(05).20196730-12-19
436(05).2019930-12-19
533(02).2019730-06-19
631(05).2018730-12-18
731(05).20181330-12-18
830(04).20182730-12-18
929A(03).20184430-09-18
1029A(03).20186130-09-18
1129A(03).20186630-09-18
1229A(03).201810030-09-18
1329A(03).20181730-09-18
1429A(03).201811130-09-18
1529A(03).20185330-09-18
1629B(03).20184730-09-18
1729B(03).20185930-09-18
1829B(03).20187430-09-18
1929B(03).20189830-09-18
2029B(03).201810430-09-18
2129A(03).201813030-09-18
2228(02).201811830-06-18
2327(01).201810030-03-18
2427(01).20185230-03-18
2527(01).2018130-03-18
2626(05).20178730-12-17
2725(04).20174330-12-17
2825(04).20175730-12-17
2924(03).20179330-09-17
3020(03).20162830-09-16
3120(03).201611330-09-16
3219(02).20165430-06-16
3318(01).20169230-03-16
3417B(04) - 201510930-12-15
3510(01) - 2014115-04-14