SỬ DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ PHỔ THÔNG NHẰM PHÁT HUY NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH

FLIPPED CLASSROOM MODEL IN TEACHING PHYSICS AT HIGH SCHOOLS TO PROMOTE STUDENT’S CREATIVITY AND PROBLEM SOLVING COMPETENCY

Tóm tắt:

Nội dung bài báo trình bày biểu hiện năng lực (NL) giải quyết vấn đề (GQVĐ) và sáng tạo của học sinh (HS) trong dạy học Vật lí (VL), cách sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học VL nhằm phát huy NL này (bao gồm: các hoạt động học theo tiến trình GQVĐ, yêu cầu thiết kế hoạt động học).

Từ khóa: giải quyết vấn đề; sáng tạo; lớp học đảo ngược; năng lực; vật lí.

Abstract:

The paper is to present the expressions of student’s creative problem solving competency in teaching physics, the usage of Flipped Classroom model in teaching physics to promote the students’ creative problem solving competency (activities included: learning activities in problem solving process, requirements of designing learning activities).

Keywords: problem solving; creativity; flipped Classroom; competency; physics.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
137(01).2020730-03-20
237(01).20205430-03-20
336(05).20196730-12-19
436(05).2019930-12-19
533(02).2019730-06-19
631(05).2018730-12-18
731(05).20181330-12-18
830(04).20182730-12-18
929A(03).20184430-09-18
1029A(03).20186130-09-18
1129A(03).20186630-09-18
1229A(03).20181730-09-18
1329A(03).201811130-09-18
1429A(03).20185330-09-18
1529B(03).20184730-09-18
1629B(03).20185930-09-18
1729B(03).20187430-09-18
1829B(03).20189830-09-18
1929B(03).201810430-09-18
2029B(03).201811030-09-18
2128(02).201811830-06-18
2227(01).201810030-03-18
2327(01).20185230-03-18
2427(01).2018130-03-18
2526(05).20178730-12-17
2625(04).20174330-12-17
2725(04).20175730-12-17
2824(03).20179330-09-17
2920(03).20162830-09-16
3020(03).201611330-09-16
3119(02).20165430-06-16
3218(01).20169230-03-16
3317B(04) - 201510930-12-15
3410(01) - 2014115-04-14