BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG KIỂM SOÁT CẢM XÚC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

MEASURES OF EMOTION CONTROL SKILLS TRAINING FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Tóm tắt:

Kĩ năng kiểm soát cảm xúc là một trong những kĩ năng quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách. Ở lứa tuổi học sinh Trung học cơ sở, có những sự thay đổi về tâm sinh lí dẫn đến những khó khăn nhất định trong kiểm soát cảm xúc. Có các kĩ năng kiểm soát cảm xúc tốt sẽ giúp cho các em thành công hơn trong việc học tập và cuộc sống của chính mình. Kĩ năng kiểm soát cảm xúc của học sinh là sự vận dụng tri thức, kinh nghiệm vào việc nhận dạng, hiểu xúc cảm của bản thân và của người khác, bộc lộ xúc cảm của bản thân phù hợp trong các tình huống, không để những nhu cầu, mong muốn, hoàn cảnh hoặc người khác chi phối. Nghiên cứu tiến hành trên 322 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9, 32 phụ huynh và 25 giáo viên của Trường THCS Nguyễn Lương Bằng, thành phố Đà Nẵng với các phương pháp chính là phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, phương pháp quan sát, phương pháp thực nghiệm và phương pháp thống kê toán học. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy, kĩ năng kiểm soát cảm xúc của học sinh trung học cơ sở phần lớn đạt ở mức trung bình (73,3%). Dựa vào cơ sở lí luận và kết quả đánh giá thực trạng, chúng tôi đã đề xuất chương trình và tổ chức thực nghiệm chương trình rèn luyện kĩ năng kiểm soát cảm xúc cho học sinh trung học cơ sở nhằm giúp học sinh nâng cao nhận thức và kiểm soát cảm xúc của bản thân và duy trì được mối quan hệ với bạn bè, thầy cô và người khác tích cực hơn.

Từ khóa: kĩ năng; kĩ năng kiểm soát cảm xúc; hình thành; phát triển nhân cách; học sinh trung học cơ sở.

Abstract:

Emotional control is one of the most important skills in shaping and developing personality. At secondary school age, there are psychological changes leading to certain difficulties in controlling emotions. Having good emotional control skills will help student succeed in learning and life. The emotional control skill of the student is the application of knowledge and experience to the identification and understanding of the emotions of oneself and others, expressing the emotion of the self in the situations, not to needs, wants, circumstances, or other people. The survey was conducted on 322 students from grade 6 to 9, 32 parents and 25 teachers from Nguyen Luong Bang Secondary School in Da Nang City. The main methods were questionnaire survey, experiment and mathematical statistical methods. The results show that emotional control skills of secondary school students are at average level (73.3%). Based on the rationale and the results of the current situation, we have developed and implemented a training program of emotional control skills for secondary school students help students raise awareness and control their emotion and maintain positive relationship with friends, teachers, and other people.

Keywords: skill; emotional control skills; secondary school students.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
136(05).2019130-12-19
236(05).2019130-12-19
335(04).20191429-12-19
435(04).20191429-12-19
535(04).20192029-12-19
635(04).20196229-12-19
734(03).2019130-09-19
834(03).2019130-09-19
934(03).20192630-09-19
1034(03).20192630-09-19
1134(03).20193330-09-19
1234(03).20191230-09-19
1334(03).20191230-09-19
1434(03).20196430-09-19
1534(03).20197330-09-19
1634(03).20197330-09-19
1733(02).2019130-06-19
1832(01).20197330-03-19
1932(01).20194530-03-19
2032(01).20194530-03-19
2132(01).20198230-03-19
2232(01).20198230-03-19
2332(01).20199830-03-19
2432(01).20199830-03-19
2531(05).201830-12-18
2631(05).201830-12-18
2729A(03).20183130-09-18
2829A(03).20183130-09-18
2929B(03).20181730-09-18
3029B(03).20181730-09-18
3129A(03).20183930-09-18
3229A(03).20183930-09-18
3329A(03).20187130-09-18
3429A(03).20187130-09-18
3529A(03).20188930-09-18
3629A(03).20189530-09-18
3729A(03).20189530-09-18
3829A(03).201810530-09-18
3929A(03).201810530-09-18
4029A(03).20185330-09-18
4129B(03).20184930-09-18
4229B(03).20184930-09-18
4329B(03).2018130-09-18
4429B(03).2018130-09-18
4529B(03).20183430-09-18
4629B(03).20182630-09-18
4729B(03).20182630-09-18
4829B(03).20185930-09-18
4929B(03).20186630-09-18
5029B(03).20186630-09-18
5129B(03).20189230-09-18
5229B(03).20189230-09-18
5329B(03).201812630-09-18
5429B(03).201812630-09-18
5529B(03).201813330-09-18
5629B(03).201813330-09-18
5729A(03).201812430-09-18
5829A(03).201812430-09-18
5927(01).20186630-03-18
6027(01).20186630-03-18
6125(04).20178530-12-17
6225(04).20179930-12-17
6325(04).20177130-12-17
6425(04).20177130-12-17
6525(04).201710630-12-17
6626(05).201710130-12-17
6724(03).20171930-09-17
6824(03).20171930-09-17
6920(03).20161330-09-16
7020(03).20161330-09-16
7115(02) - 20151030-06-15