THIÊNG VÀ PHÀM TRONG THƯ CHẾT CỦA LINDA LÊ

SACRED AND PHILLISTINE IN DEAD LETTER OF LINDA LE
Tác giả: TS. Bùi Bích Hạnh,

Tóm tắt:

Linda Lê có thể được xem là nhà văn mang tâm thức di dân với khát vọng tự thú và nổi loạn, hiện tượng văn học của sự trở về. Trở về với bạn đọc Việt từ ẩn ức của kẻ sáng tạo vong thân khát thèm truy tìm bản ngã. Trở về với thế giới của ẩn ức, chấn thương sau những lớp mặt nạ khóc cười nghiêng ngả. Thế kỉ XXI, thế kỉ của sự va chạm giữa các khuynh hướng mĩ học tiếp nhận ràng buộc hai thế giới tưởng nghịch dị nhưng rất cộng sinh, thiêng và phàm, đã đưa tiếng nói trong Thư chết của nhà văn hải ngoại Linda Lê được trở về với tâm lí sáng tạo đa bội, trùng phức diễn ngôn của phản tư, hoài nghi; nổi loạn trong trò chơi nghịch dị: tự thú và đối kháng; chạy trốn và phản tư.

Từ khóa: Thư chết; Linda Lê; thiêng; phàm; di dân.

Abstract:

Linda Le can be considered as an emigrant - minded writer with a self - confessed and rebellious aspirations, the literary phenomenon of the return. Coming back to Vietnamese readers from the emigrant consciousness of creativity person that thirst to look for the ego. Returning to the world of memories, traumatic after the mask of tears crying tilted. The 21th century, the century of the encounter between the reception aesthetic, which binds the two worlds of the imaginary, but that so symbiosis, sacred and phillistine, to bring Dead letter of Linda Le to be back with creative multiplicity, multiple duplication of discourse of reflection, doubts; rebellious in the game of adversity: confession and opposition; evade and reflect on yourself.

Keywords: Dead letter; Linda Le; sacred; philistine; emigrant.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
127(01).20181430-03-18
227(01).20185230-03-18
319(02).20167330-06-16
418(01).20163730-03-16
517A(04) - 2015701-11-15
612(03) - 20141420-09-14