CON NGƯỜI HẬU HIỆN ĐẠI TRONG TIỂU THUYẾT CUỘC ĐỜI VÀ THỜI ĐẠI CỦA MICHAEL K

Postmodern people in Life and Times of Michael K
Tác giả: ThS. Chu Đình Kiên,

Tóm tắt:

Văn học là loại hình nghệ thuật khám phá, tìm tòi để xác lập nhân vị con người một cách đúng nghĩa và đẹp nhất. Một trong những nhà văn đau đáu về thân phận con người sau chiến tranh đó là John Maxwell Coetzee, nhà văn thứ hai ở Nam Phi nhận giải thưởng Nobel Văn học. Tiểu thuyết Cuộc đời và thời đại của Michael K giành giải thưởng Booker năm 1983 đã chạm đến những nỗi đau trong sâu thẳm con người. Ở bài báo này, chúng tôi xác lập các kiểu con người hậu hiện đại với những chấn thương cả thể xác lẫn tinh thần như: con người dị dạng, khiếm khuyết; con người hoài nghi, cô đơn; con người khao khát sự sống và tình yêu… Tất cả đã phơi bày trước mắt bạn đọc thực trạng đất nước Nam Phi thời đại Apartheid tàn khốc, nghịch lí, đồng thời chạm khắc vào tâm khảm chúng ta về thân phận con người thời hậu chiến.

Từ khóa: Cuộc đời và thời đại của Michael K; con người hậu hiện đại; Nam Phi; Apartheid.

Abstract:

Literature is an art form of discovery, exploration to establish the human person in the most meaningful and beautiful way. One of the writers who was always on tenterhooks about human condition after war was John Maxwell Coetzee, the second winner of the Nobel Prize for Literature in South Africa. The novel Life and Times of the Michael K, which won the Booker Prize in 1983, touched the inner pain of human beings. In this article, we identify types of postmodern people affected by both physical and mental traumas such as deformed, defective people; skeptical, lonely people; people who were longing for life and love, etc The reality of South Africa can be comprehensively exposed to readers as a cruel, paradoxical Apartheid age and simultaneously engraved in our minds the postwar-human condition.

Keywords: Life and Times of Michael K; postmodern people; South Africa; Apartheid.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
134(03).20195530-09-19