PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN Bacillus thuringiensis TỪ MỘT SỐ MẪU ĐẤT TẠI XÃ TIÊN CẢNH, TỈNH QUẢNG NAM

ISOLATED AND SELECTION Bacillus thuringiensis FROM OF SOME SOIL IN TIEN CANH COMMUNE, QUANG NAM PROVINCE

Tóm tắt:

Từ các mẫu đất thu nhận tại xã Tiên Cảnh tỉnh Quảng Nam, chúng tôi đã tuyển chọn được 6 chủng vi khuẩn (VK) có tinh thể độc. Sau khi tiến hành nghiên cứu các đặc điểm sinh học, khả năng sinh enzyme ngoại bào và khả năng sinh chất kháng sinh của chủng VK3 được tuyển chọn. Chúng tôi đã định danh bằng cách giải trình tự 16S rRNA, kết quả cho thấy chủng VK3 thuộc loài Bacillus thuringiensis.

Từ khóa: Bacillus thuringiensis; kháng khuẩn; tinh thể độc; enzyme.

Abstract:

From the soil samples collected in Tien Canh commune, Quang Nam province, we selected 6 bacterial strains that contain toxic crystal. After a research on biological characteristics, extracellular enzyme production capacity and antibiotic bioavailability of VK3 strains were selected. Based on 16S rRNA sequence, the results showed that the VK3 strain was identified in/ belonged the Bacillus thuringiensis.

Keywords: Bacillus thuringiensis; antibacterial; crystal; enzyme.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
136(05).20192630-12-19
234(03).2019130-09-19
334(03).20197330-09-19
430(04).20182030-12-18
530(04).20188930-12-18
629B(03).2018130-09-18
729B(03).20189230-09-18
829B(03).201812630-09-18
926(05).20177430-12-17
1017B(04) - 201510330-12-15
119(04) - 201331-12-13
125(04) - 20122015-12-12
134(03)- 20124415-09-12
143(02) - 20123815-08-12
15
Tác giả: ThS. Lê Thị Mai
2(01) - 20125815-03-12
161(1) - 20112915-11-11