NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH HOÁ ĐỂ NHẬN DIỆN CƠ CHẾ PHẢN ỨNG HỮU CƠ

AN INVESTIGATION INTO REPRESENTATIVE MODELS FOR INDENTIFYING ORGANIC REACTION MECHANISMS

Tóm tắt:

Bài báo này công bố kết quả nghiên cứu mô hình hóa cách nhận diện cơ chế phản ứng hóa học hữu cơ. Ưu điểm của việc xác định cơ chế phản ứng theo hướng mô hình hóa là có thể áp dụng cho mọi cơ chế, có tính hệ thống, logic và dễ ghi nhớ hơn. Mô hình cơ chế được trình bày gồm 3 module là nhận diện phản ứng, viết cơ chế và phân tích, nhận xét. Trong đó module nhận diện phản ứng sẽ cung cấp bước đầu thông tin cơ bản để biết phản ứng xảy ra theo cơ chế nào. Dấu hiệu nhận biết các cơ chế phản ứng thế S, phản ứng cộng A, phản ứng tách E đã được đưa ra. Đây là phương pháp mới có thể sử dụng để giảng dạy cơ chế phản ứng tại các trường phổ thông và đại học giúp học sinh và sinh viên dễ hiểu và dễ nhớ hơn.

Từ khóa: cơ chế phản ứng hóa học hữu cơ; mô hình cơ chế; module nhận diện phản ứng.

Abstract:

This article investigates representative models for determining organic reaction mechanisms. These models could be applied to identify a possible mechanism of an organic reaction because they are systematic, logical, and easy-to-remember. The representative model contains three modules including a recognition module, a mechanism writing module, an analysis and a conclusion module. The recognition module provides necessary information, identifying what kind of mechanism a reaction could follow. The representative models of several types of organic reactions, such as substitution reaction (S), addition reaction (A), elimination reaction (E) were investigated. The representative models might be used as a new teaching method, making the learning of organic reaction mechanism of not only high school students but also bachelor students easier and more efficient.

Keywords: organic reaction mechanism; the representative model; the recognition module.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
137(01).2020730-03-20
237(01).20205430-03-20
336(05).20196730-12-19
436(05).2019930-12-19
533(02).2019730-06-19
631(05).2018730-12-18
730(04).20182730-12-18
829A(03).20184430-09-18
929A(03).20186130-09-18
1029A(03).20186630-09-18
1129A(03).20181730-09-18
1229A(03).201811130-09-18
1329A(03).20185330-09-18
1429B(03).20184730-09-18
1529B(03).20185930-09-18
1629B(03).20187430-09-18
1729B(03).20189830-09-18
1829B(03).201810430-09-18
1929B(03).201811030-09-18
2029A(03).201813030-09-18
2128(02).201811830-06-18
2227(01).201810030-03-18
2327(01).20185230-03-18
2427(01).2018130-03-18
2526(05).20178730-12-17
2625(04).20174330-12-17
2725(04).20175730-12-17
2824(03).20179330-09-17
2920(03).20162830-09-16
3020(03).201611330-09-16
3119(02).20162930-06-16
3219(02).20165430-06-16
3318(01).20169230-03-16
3417B(04) - 201510930-12-15
3510(01) - 2014115-04-14