ĐÁNH GIÁ SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG MƯỚP ĐẮNG XANH ĐEN KAMI 999 TẠI HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Study on growth, development and productivity of black green bitter melon variety Kami 999 in Hoa Vang district, Da Nang city

Tóm tắt:

Hòa Vang là huyện nông nghiệp duy nhất của thành phố Đà Nẵng và đang thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất có quy mô đối với những cây trồng phù hợp với điều kiện sinh thái của vùng và mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành khảo sát sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống mướp đắng xanh đen Kami 999 trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Nghiên cứu được tiến hành trong 3 mùa vụ khác nhau, vụ thu-đông (12/7/2018 - 18/11/2018), vụ đông (05/10/2018 - 23/12/2018) và vụ xuân (02/01/2019 - 30/03/2019). Kết quả nghiên cứu cho thấy, giống mướp đắng xanh đen Kami 999 sinh trưởng, phát triển và cho năng suất cao nhất trong vụ Thu - Đông với năng suất thực tế đạt 20,50 tấn/ha.

Từ khóa: mướp đắng xanh đen; năng suất; Kami 999; Hòa Vang; Đà Nẵng.

Abstract:

Hoa Vang is the only agricultural district in Da Nang city and is carrying out the transformation of crop structure with scale for plants suitable to the ecological conditions of the region and bringing high economic value for farmers. The study investigated the growth, development and productivity of the dark green bitter melon hybrid Kami 999 in Hoa Vang district, Da Nang city. The experiments were conducted in 3 different seasons, the autumn-winter season (from July 12, 2018 to November 18, 2018), the winter season (from October 5, 2018 to December 23, 2018) and the spring season (from January 02, 2019 to March 30, 2019). The result collected from the research showed that hybrid Kami 999 grew up well and was the only ọne to yield up to 20,05 ton/ha, which is the most productive crop in Fall-winter season.

Keywords: the dark green bitter melon; productivity; Kami 999; Hoa Vang district; Da Nang city.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
137(01).2020130-03-20
236(05).2019130-12-19
335(04).20191429-12-19
435(04).20191429-12-19
535(04).20192029-12-19
635(04).20196229-12-19
734(03).2019130-09-19
834(03).20192630-09-19
934(03).20193330-09-19
1034(03).20191230-09-19
1134(03).20196430-09-19
1234(03).20197330-09-19
1332(01).20194530-03-19
1432(01).20198230-03-19
1532(01).20199830-03-19
1631(05).201830-12-18
1729A(03).20183130-09-18
1829B(03).20181730-09-18
1929A(03).20183930-09-18
2029A(03).20187130-09-18
2129A(03).20188930-09-18
2229A(03).20189530-09-18
2329A(03).201810530-09-18
2429A(03).20185330-09-18
2529B(03).20184930-09-18
2629B(03).2018130-09-18
2729B(03).20183430-09-18
2829B(03).20182630-09-18
2929B(03).20185930-09-18
3029B(03).20186630-09-18
3129B(03).20189230-09-18
3229B(03).201812630-09-18
3329B(03).201813330-09-18
3429A(03).201812430-09-18
3528(02).20189630-06-18
3627(01).20186630-03-18
3725(04).20179930-12-17
3825(04).20177130-12-17
3925(04).201710630-12-17
4024(03).20171930-09-17
4120(03).20161330-09-16
4215(02) - 20151030-06-15