PHÁT TRIỂN DU LỊCH TEAM BUILDING Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HIỆN NAY

Developing Team building tourism in Da Nang city now

Tóm tắt:

Team building là loại hình du lịch chú trọng đến các hoạt động nhóm, hoạt động tập thể, các trò chơi trong một tour du lịch tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên trong tour du lịch đó. Loại hình du lịch này phù hợp với nhiều đối tượng khách và có thể tổ chức ở tất cả mọi nơi có không gian đủ rộng từ ngoài bãi biển, khu vực sông nước, núi non, sân chơi rộng, trong rừng và cả trong nhà… Do đó, trên thế giới hiện nay, loại hình du lịch này rất phát triển. Trong khi đó, ở Việt Nam, du lịch Team building mới xuất hiện phổ biến trong thời gian gần đây và đang dịch chuyển từ những tour Team building đơn điệu sang các tour du lịch Team building kết hợp với hành trình văn hóa thu hút các du khách tham gia một cách nhanh chóng và đầy hào hứng. Cũng như Hà Nội và Sài Gòn, du lịch Team building tại Đà Nẵng đang ngày càng phát triển với sự ra đời của nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực Team building. Bài viết dựa trên kết quả khảo sát tại ba công ty cung ứng dịch vụ Team building ở Đà Nẵng, đó là: Huyền Thoại Việt, Vietteam Group và Vietfuntastic; qua đó, cung cấp cho người đọc một cái nhìn cụ thể và thực tiễn về loại hình du lịch đang dần phổ biến ở thành phố biển miền Trung xinh đẹp này.

Từ khóa: Team building; loại hình du lịch; du lịch Team building; Teambuilding tại thành phố Đà Nẵng.

Abstract:

Team building is a type of tourism that focuses on group activities, collective activities and games on a tour to create a bond of the members in a tour. This type of travelling is suitable for many customers and can be organised at any places, especially a spacous area such as beachside, riverside, mountains, wide playgrounds, forests, and even at home, etc., Thus, the growth of this model of tourism is rising over days. Meanwhile, Team building tourism has recently been to Viet Nam and been shifted from monotonous Team building tours to the ones combined with cultural journeys, which attracts tourists to participate quickly and excitedly. Like Hanoi and Saigon, there is an increase in this type of travelling in Da Nang along with the rise of many companies operating in this travelling model. The article bases on the result of the survey conducted at three Team building service providers in Danang: Legend of Vietnam, Vietteam Group and Vietfuntastic. Thereby, readers can have a specific and practical view of this type of tourism, which becomes popular gradually in this beautiful central coastal city.

Keywords: Team building; type of tourism; Team building tourism; Team building in Da Nang city.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
134(03).20193330-09-19
232(01).20194530-03-19
327(01).20182030-03-18
416(03) - 20153225-09-15
513(04) - 20145120-12-14
69(04) - 201331-12-13
78(03) - 20134315-10-13
81(1) - 20116615-11-11