Using the open source to develop e-lecture in e-learning of renovating teaching methodology

SỬ DỰNG MÃ NGUỒN MỞ XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬTRONG E-LEARNING ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
Tác giả: TS. Lê Thanh Huy,

Tóm tắt:

Việc xây dựng bài giảng điện tử hiện nay đang được các nhà giáo dục quan tâm. Tuy nhiên kết hợp dạy học truyền thống và sử dụng bài giảng điện tử trong dạy học vẫn còn nhiều vấn đề cần bàn luận, trong đó việc lựa chọn công cụ, quy trình thiết kế xây dựng bài giảng là một trong những khó khăn hiện nay của giảng viên (GV). Với những tính năng ưu việt của các phần mềm mã nguồn mở hiện nay nếu sử dụng sẽ tiết kiệm được kinh phí, vừa có nhiều tính năng đáp ứng được những yêu cầu cơ bản về bài giảng điện tử. Trong bài báo này chúng tôi giới thiệu quy trình thiết kế, các công cụ và đặc biệt là ứng dụng mã nguồn mở Moodle trong việc thiết kế bài giảng điện tử trực tuyến E-learning góp phần đổi mới dạy học môn vật lí đại cương hiện nay cho sinh viên các trường đại học sư phạm

Abstract:

The development of electronic lectures are now attracting the interest of educators. But there are still many problems that need to be discussed in the combination of traditional teaching and the use of electronic lectures in teaching, among which, the selection of tools and the process of designing a lecture is one of the current difficulties of the teachers. As for the advantages of open source softwares, if used, they will help to save cost and can meet the basic requirements of electronic lectures with their features. In this paper, we introduce the design process, tools, and especially the application of open source Moodle to designing electronic lectures, contributing to renovating the methods of teaching General Physics to students of pedagogical universities.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
130(04).20189530-12-18
229A(03).20189530-09-18
327(01).20188530-03-18
421(04).20169930-12-16
5
Tác giả: TS. Lê Thanh Huy
5(04) - 201211515-12-12