Survey on students’ satisfaction of teaching at university of education – the university of da nang

KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Tóm tắt:

Abstract:

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
129B(03).20181730-09-18
229A(03).20189530-09-18
327(01).201810030-03-18
426(05).201710130-12-17
525(04).20178530-12-17
621(04).20169930-12-16
711(02) - 20149420-06-14
811(02) - 201411020-06-14
910(01) - 20147815-04-14
108(03) - 201311315-10-13
117(02) - 201310115-06-13
126(01) - 20137815-03-13
135(04) - 201212215-12-12
144(03)- 201212115-09-12
154(03)- 201211415-09-12
161(1) - 201112615-11-11
171(1) - 201112615-11-11