Nhân giống in vitro cây Cẩm báo (Hygrochilus parishii Pfitz): một loài phong lan quý hiếm

IN VITRO PROPAGATION OF A RARE AND ENDANGERED ORCHID SPECIES Hygrochilus parishii Pfitz

Tóm tắt:

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã thiết lập các điều kiện nuôi cấy in vitro cho việc nhân giống hiệu quả cây lan Cẩm báo (Hygrochilus parishii Pfitz), một loài phong lan quý hiếm. Các protocorm hình thành từ hạt đã nhân nhanh tốt nhất trên môi trường MS (Murashige và Skoog, 1962) có bổ sung 0,5 mg/L BA (6-benzylaminopurine) và 0,25 mg/L IBA (indole-3-butyric acid). Các chồi đã được hình thành từ protocorm và nhân nhanh trên môi trường có bổ sung 1,5 mg/L BA, với hệ số nhân đạt 2,17 chồi/protocorm sau 8 tuần. Tiếp đó, sự tăng trưởng của chồi đạt được trên môi trường chứa 3,0 mg/L BA, với chiều cao 1,1 cm sau 8 tuần nuôi cấy. Toàn bộ các chồi đã tạo rễ với 2,6 rễ/ chồi sau 8 tuần trên môi trường có bổ sung 1,5 mg/L NAA (1-naphthaleneacetic acid). Cây con tái sinh cho thấy sự thích nghi tốt với điều kiện vườn ươm.

Từ khóa: lan Cẩm báo; protocorm; tái sinh chồi; nhân giống in vitro; nuôi cấy mô.

Abstract:

In the study presented in this article, we found culture conditions for effective in vitro propagation of a rare and endangered orchid species Hygrochilus parishii Pfitz. Rapid multiplication of seed-derived protocorms was obtained on MS (Murashige và Skoog, 1962) medium containing 0.5 mg/L BA (6-benzylaminopurine) and 0.25 mg/L IBA (indole-3-butyric acid). The shoot generation and multiplication were optimum for protocorms cultured on the MS medium containing 1.5 mg/L BA, which generated 2.17 shoots/protocorm at the week eight. The shoot growth reached the highest value of 1.1 cm after 8 weeks cultivation on the medium containing 3 mg/L BA. The roots were induced in the presence of 1.5 mg/L NAA (1-naphthaleneacetic acid) which generated 2.6 roots/shoot and 2.3 cm root length at the week eight. The in vitro plantlets also acclimated well in greenhouse conditions.

Keywords: Hygrochilus parishii Pfitz; protocorm; shoot generation; in vitro propagation; tissue culture.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
137(01).2020130-03-20
237(01).2020730-03-20
337(01).20205430-03-20
436(05).20196730-12-19
533(02).2019730-06-19
631(05).2018730-12-18
731(05).20181330-12-18
830(04).20182730-12-18
929A(03).20184430-09-18
1029A(03).20186130-09-18
1129A(03).20186630-09-18
1229A(03).20181730-09-18
1329A(03).201811130-09-18
1429A(03).20185330-09-18
1529B(03).20184730-09-18
1629B(03).20185930-09-18
1729B(03).20187430-09-18
1829B(03).20189830-09-18
1929B(03).201810430-09-18
2029B(03).201811030-09-18
2129A(03).201813030-09-18
2228(02).201811830-06-18
2327(01).201810030-03-18
2427(01).20185230-03-18
2527(01).2018130-03-18
2626(05).20178730-12-17
2725(04).20174330-12-17
2825(04).20175730-12-17
2924(03).20179330-09-17
3020(03).20162830-09-16
3120(03).201611330-09-16
3219(02).20163530-06-16
3319(02).20165430-06-16
3418(01).20169230-03-16
3517B(04) - 201510930-12-15
3610(01) - 2014115-04-14
373(02) - 20124615-08-12
38
Tác giả: Đàm Minh Anh
2(01) - 20122715-03-12