VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA CỦA KINH TẾ DỊCH VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (1997 - 2017)

ROLE AND SIGNIFIANCE OF SERVICE ECONOMY OF DA NANG CITY FROM 1997 - 2017

Tóm tắt:

Trong giai đoạn 1997 - 2017, Đà Nẵng đã không ngừng phát triển, lớn mạnh, từng bước trở thành một trung tâm về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Trong sự phát triển đó, kinh tế dịch vụ Đà Nẵng có vai trò và ý nghĩa quan trọng, trở thành một trong những ngành kinh tế chủ yếu, có sức lan tỏa, tác động mạnh mẽ tới phát triển kinh tế - xã hội địa phương cũng như khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Từ khóa: dịch vụ; kinh tế dịch vụ; Đà Nẵng; dịch vụ Đà Nẵng; kinh tế dịch vụ - du lịch.

Abstract:

In the period from 1997 to 2017, Da Nang has continuously developed and grown, gradually becoming a center of politics, economy, culture, society, national defense and security of the Central - Western Highland region. In that development, Da Nang service economy has made important contributions (played an essential and significant role andbecome one of the main economic sectors), becoming one of the main economic sectors, which has spread widelyand strongly affected the socio-economic development of the locality as well as the region and the whole country.

Keywords: service; service economy; Da Nang; Da Nang service; service economy - tourism.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
136(05).2019130-12-19
235(04).20191429-12-19
335(04).20192029-12-19
435(04).20196229-12-19
535(04).20196229-12-19
634(03).2019130-09-19
734(03).20192630-09-19
834(03).20193330-09-19
934(03).20191230-09-19
1034(03).20197330-09-19
1133(02).2019130-06-19
1232(01).20194530-03-19
1332(01).20198230-03-19
1432(01).20199830-03-19
1531(05).201830-12-18
1629A(03).20183130-09-18
1729B(03).20181730-09-18
1829A(03).20183930-09-18
1929A(03).20187130-09-18
2029A(03).20188930-09-18
2129A(03).20189530-09-18
2229A(03).201810530-09-18
2329A(03).20185330-09-18
2429B(03).20184930-09-18
2529B(03).2018130-09-18
2629B(03).20183430-09-18
2729B(03).20182630-09-18
2829B(03).20185930-09-18
2929B(03).20186630-09-18
3029B(03).20189230-09-18
3129B(03).201812630-09-18
3229B(03).201813330-09-18
3329A(03).201812430-09-18
3428(02).20189630-06-18
3527(01).20186630-03-18
3625(04).20179930-12-17
3725(04).20177130-12-17
3825(04).201710630-12-17
3924(03).20171930-09-17
4024(03).20179930-09-17
4120(03).20161330-09-16
4215(02) - 20151030-06-15
43
Tác giả: PGS.TS. Lưu Trang
8(03) - 20139315-10-13
445(04) - 20128315-12-12
452(01) - 20127815-03-12
461(1) - 201113415-11-11