CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO Fe3O4 PHÂN TÁN TRÊN XƠ DỪA ĐỂ HẤP PHỤ ION KIM LOẠI NẶNG TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

FABRICATION OF Fe3O4 NANOPATICLE ON COCONUT FIBERS FOR REMOVAL OF HEAVY METALS IN WATER

Tóm tắt:

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu phân tán nano Fe3O4 trên xơ dừa để chế tạo vật liệu hấp phụ và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ các ion kim loại nặng trong môi trường nước của vật liệu. Kết quả cho thấy, cả ba loại vật liệu: xơ dừa, nano Fe3O4 và xơ dừa phủ Fe3O4 đều có khả năng hấp phụ tốt ion Ni(II) và Cr(VI), trong đó xơ dừa phủ Fe3O4 theo tỉ lệ khối lượng 5:2 cho hiệu suất hấp phụ cao nhất. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ được khảo sát trong bài báo là nồng độ ion kim loại, thời gian và pH. Kết quả thực nghiệm cũng cho thấy quá trình hấp phụ được mô tả bằng cả hai mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir và Freundlich.

Từ khóa: xơ dừa; nano Fe3O4; vật liệu hấp phụ; ion kim loại nặng; Ni(II); Cr(VI).

Abstract:

This paper presents a study on producing adsorbent materials from nano Fe3O4 impregnated onto coconut fibers and factors affecting on the adsorption adcorption on some heavy metal ions in water. The results revealed that Fe3O4 / coconut fibers exhibited as an efficient adsorbent in removing Ni(II), Cr(VI) from aqueous solution. In addition, the factors affecting the adsorption process, such as adsorption equilibrium time; pH; the concentrations of Ni(II) and Cr(VI), were addressed. Both Langmuir and Freundlich isotherm models were fitted well equilibrium data.

Keywords: coconut fibers; nano Fe3O4; adsorbent; heavy metal ions; Ni(II); Cr(VI).

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
136(05).2019130-12-19
235(04).20191429-12-19
335(04).20196229-12-19
434(03).2019130-09-19
534(03).20192630-09-19
634(03).20193330-09-19
734(03).20191230-09-19
834(03).20196430-09-19
934(03).20197330-09-19
1033(02).2019130-06-19
1132(01).20194530-03-19
1232(01).20198230-03-19
1332(01).20199830-03-19
1431(05).201830-12-18
1529A(03).20183130-09-18
1629B(03).20181730-09-18
1729A(03).20183930-09-18
1829A(03).20187130-09-18
1929A(03).20188930-09-18
2029A(03).20189530-09-18
2129A(03).201810530-09-18
2229A(03).20185330-09-18
2329B(03).20184930-09-18
2429B(03).2018130-09-18
2529B(03).20183430-09-18
2629B(03).20182630-09-18
2729B(03).20185930-09-18
2829B(03).20186630-09-18
2929B(03).20189230-09-18
3029B(03).201812630-09-18
3129B(03).201813330-09-18
3229A(03).201812430-09-18
3328(02).20189630-06-18
3427(01).20186630-03-18
3525(04).20179930-12-17
3625(04).20177130-12-17
3725(04).201710630-12-17
3825(04).2017130-12-17
3925(04).2017130-12-17
4024(03).20171930-09-17
4120(03).20161330-09-16
4215(02) - 20151030-06-15
437(02) - 20132215-06-13
446(01) - 20131215-03-13
456(01) - 20131215-03-13