ĐẶC ĐIỂM CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM (1997 - 2017)

SOME CHARACTERISTICS OF THE URBANIZATION PROCESS IN TAM KY CITY, QUANG NAM PROVINCE (1997 - 2017)

Tóm tắt:

Thành phố Tam Kỳ là tỉnh lị Quảng Nam, ở vị trí trung độ của đất nước, nằm giữa trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam là thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, giáp thành phố Đà Nẵng và Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. Với vị trí địa chiến lược quan trọng trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh, cùng với Khu kinh tế mở Chu Lai, Thành phố Tam Kỳ đã và đang phát huy vai trò là động lực hỗ trợ cho sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Sau 20 năm xây dựng (1997 - 2017), cùng với xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sự gia tăng dân số và phát triển hạ tầng đô thị, quá trình đô thị hóa ở Tam Kỳ đã và đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Ngoài những nét chung của quá trình phát triển đô thị khác trong cả nước, quá trình đô thị hóa ở thành phố (TP) Tam Kỳ còn mang những đặc điểm riêng. Bằng phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu, nghiên cứu đi sâu phân tích để rút ra những đặc điểm của quá trình đô thị hóa ở TP Tam Kỳ. Thông qua đó, chúng tôi đưa ra các kiến nghị và bài học lịch sử trên cơ sở kết hợp hài hòa giữ xu thế phát triển đô thị hiện đại và gìn giữ những giá trị văn hóa cốt lõi nhằm góp phần phát triển TP Tam Kỳ trong tương lai.

Từ khóa: đô thị hóa; Tam Kỳ; công nghiệp hóa; Quảng Nam; phát triển đô thị.

Abstract:

Being a administrative city of the Quang Nam province, Tam Ky with the favorable geographical location, is the key economic location of the Vietnamese Central Coast. After 20 years of industrial development (1997 - 2017), and the increase of population, along with the development of urban infrastructure, Tam ky city has undergone significant urbanization. Besides the general features of urbanization in Viet Nam, the process of urbanization in Tam ky city has some unique characteristics. By aggregating and analyzing data, the research will learn more about unique features in the process of urbanization in Tam ky city. Moreover, this study has proposed recommendations and solutions which are based on a harmonious combination between urban development and preservation of traditional cultural values to contribute to the sustainable development of Tam Ky city.

Keywords: urbanization; Tam Ky city; industrialization; Quang Nam; urban development.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
136(05).2019130-12-19
235(04).20191429-12-19
335(04).20192029-12-19
434(03).2019130-09-19
534(03).20192630-09-19
634(03).20193330-09-19
734(03).20191230-09-19
834(03).20196430-09-19
934(03).20196430-09-19
1034(03).20197330-09-19
1133(02).2019130-06-19
1232(01).20194530-03-19
1332(01).20198230-03-19
1432(01).20199830-03-19
1531(05).201830-12-18
1629A(03).20183130-09-18
1729B(03).20181730-09-18
1829A(03).20183930-09-18
1929A(03).20187130-09-18
2029A(03).20188930-09-18
2129A(03).20189530-09-18
2229A(03).201810530-09-18
2329A(03).20185330-09-18
2429B(03).20184930-09-18
2529B(03).2018130-09-18
2629B(03).20183430-09-18
2729B(03).20182630-09-18
2829B(03).20185930-09-18
2929B(03).20186630-09-18
3029B(03).20189230-09-18
3129B(03).201812630-09-18
3229B(03).201813330-09-18
3329A(03).201812430-09-18
3428(02).20189630-06-18
3527(01).20186630-03-18
3625(04).20179930-12-17
3725(04).20177130-12-17
3825(04).201710630-12-17
3924(03).20171930-09-17
4024(03).20179930-09-17
4120(03).20161330-09-16
4215(02) - 20151030-06-15
43
Tác giả: PGS.TS. Lưu Trang
8(03) - 20139315-10-13
445(04) - 20128315-12-12
452(01) - 20127815-03-12
461(1) - 201113415-11-11