MỘT VÀI VẤN ĐỀ VỀ DẠY TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIAO TIẾP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

SOME ISSUES OF TEACHING VIETNAMESE FOR FOREIGNERS BY COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING AT THE UNIVERSITY OF DANANG - UNIVERSITY OF SCIENCE AND EDUCATION

Tóm tắt:

Trong những năm gần đây, nhu cầu học tiếng Việt như một ngoại ngữ của người nước ngoài ngày càng tăng. Để nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Việt và phát huy hơn nữa hiệu quả giao tiếp sau khi học, việc chọn lựa phương pháp giảng dạy tiên tiến cũng đóng một vai trò quyết định. Là một đơn vị có uy tín trong đào tạo tiếng Việt, nhiều phương pháp khác nhau đã được áp dụng linh hoạt trong các lớp dạy tiếng Việt cho người nước ngoài ở trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN, trong đó, theo chúng tôi, phương pháp giao tiếp là một phương pháp khoa học và thực tế đã mang lại hiệu quả tích cực giúp nâng cao năng lực giao tiếp của người học. Bài viết này giới thiệu một số vấn đề xung quanh thực tế dạy tiếng Việt cho người nước ngoài bằng phương pháp giao tiếp tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.

Từ khóa: phương pháp giao tiếp; tiếng Việt như một ngoại ngữ; hiệu quả; đổi mới phương pháp; năng lực giao tiếp.

Abstract:

In recent years, there has been an increasing deman for studying Vietnamese, particularly the foreigners. For the sake of a highly qualified training and the effectiveness of communication in Vietnamese after leaving school, it is believed that selecting an ultimate teaching method should be a prerequisite step. As a reputable unit in Vietnamese language training, various methods have been flexibly applied in Vietnamese language classes for foreigners at the University of Pedagogy - UD. Of those methods, in our opinion, Communication is a scientific and practical method, which has brought positive effects to improve the communication capacity of learners. This article presents some issues surrounding the practice of teaching Vietnamese to foreigners by communicative language teaching at The University of Danang - University of Science and Education.

Keywords: communicative language learning; communicative compentence; method; effects; teaching Vietnamese to foreigners.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
136(05).20194030-12-19
235(04).20197729-12-19
331(05).201830-12-18
430(04).20186630-12-18
525(04).20176130-12-17
617A(04) - 20156701-11-15