PHÂN BỐ BIÊN ĐỘ XUNG ION HÓA CỦA BUỒNG PHÂN HẠCH

THE DISTRIBUTION OF THE IONIZATION PULSE AMPLITUDES OF THE FISSION CHAMBER

Tóm tắt:

Trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, buồng phân hạch được sử dụng rộng rãi để đo thông lượng neutron. Trong bài báo này, phân bố của biên độ xung ion hóa do tính phân tán của các phân mảnh phân hạch theo khối lượng, điện tích và năng lượng của chúng trong buồng phân hạch sử dụng 235U làm lớp phủ điện cực đã được nghiên cứu. Việc tính toán được thực hiện nhờ sử dụng phối hợp chương trình dùng để mô phỏng quá trình phân hạch hạt nhân GEF (GEneral description of Fission observables) và chương trình tính toán các đặc trưng của quá trình vận chuyển ion trong vật chất SRIM (Stopping and Range of Ions in Matter). Sự làm việc đồng bộ của GEF và SRIM được kiểm soát bằng kịch bản viết trên ngôn ngữ của chương trình Mathematica. Phân bố biên độ xung ion hóa đã được nghiên cứu đối với các dòng neutron có các dạng phổ năng lượng khác nhau. Kết quả tính toán cho thấy phân bố biên độ xung ion hóa có dạng hai cực đại riêng biệt và ít phụ thuộc vào dạng phổ neutron tới.

Từ khóa: chương trình GEF và SRIM; phân bố biên độ xung ion hóa; phân mảnh phân hạch; thông lượng neutron; phổ neutron.

Abstract:

In the field of nuclear energy, fission chamber is widely used to measure the neutron flux. In this paper, the distribution of the ionization pulse amplitudes was studied. This process was due to the spread of fission fragments in terms of their mass, charge and energy in the fission chamber in which 235U is used as electrode coating. The estimates are implemented by the computer code for the simulation of the nuclear fission process GEF (General description of Fission observables) and the computer code for calculation of many features of the transport of ions in matter SRIM (Stopping and Range of Ions in Matter). The synchronous working of GEF and SRIM is controlled by a script written in the language of the Mathematica program. The distribution of the ionization pulse amplitudes has been (researched) calculated for neutron fluxes of different forms of the neutron energy spectra. The calculation show that the distribution of the ionization pulse amplitudes has two separated maxima form and is less dependent on the types of the incoming neutron spectrum.

Keywords: GEF and SRIM programs; pulse amplitude distribution; fission fragments, neutron flux; neutron spectrum.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
137(01).20205430-03-20
236(05).20196730-12-19
336(05).2019930-12-19
433(02).2019730-06-19
531(05).2018730-12-18
631(05).20181330-12-18
730(04).20182730-12-18
829A(03).20184430-09-18
929A(03).20186130-09-18
1029A(03).20186630-09-18
1129A(03).20181730-09-18
1229A(03).201811130-09-18
1329A(03).20185330-09-18
1429B(03).20184730-09-18
1529B(03).20185930-09-18
1629B(03).20187430-09-18
1729B(03).20189830-09-18
1829B(03).201810430-09-18
1929B(03).201811030-09-18
2029A(03).201813030-09-18
2128(02).201811830-06-18
2227(01).201810030-03-18
2327(01).20185230-03-18
2427(01).2018130-03-18
2526(05).20178730-12-17
2625(04).20174330-12-17
2725(04).20175730-12-17
2826(05).20172330-12-17
2924(03).20179330-09-17
3020(03).20162830-09-16
3120(03).201611330-09-16
3219(02).20165430-06-16
3318(01).20169230-03-16
3417B(04) - 201510930-12-15
3510(01) - 2014115-04-14